Yrityksen rahoitusvaihtoehdot - Mistä kaikkialta rahoitusta voi saada?

Yrityksen rahoitusvaihtoehdot – Mistä kaikkialta rahoitusta voi saada?

Yrityksen rahoituksen järjestäminen koskee niin uusia kuin vanhojakin yrityksiä. Alkuvaiheessa rahoitusta tarvitaan toiminnan käynnistämiseen, kun taas myöhemmässä vaiheessa sitä saatetaan tarvita esimerkiksi toiminnan laajentamiseen, kansainvälistymiseen tai koneinvestointeihin. Tulorahoituksella operoiminen olisi monelle se mieluisin vaihtoehto, mutta harvemmin myyntiä tulee niin kovaa tahtia, että pelkästään yrityksen omalla pääomalla kasvaminen olisi mahdollista – varsinkin, jos tavoitellaan hieman kovempaa kasvuvauhtia.

Tutustutaan tässä artikkelissa erilaisiin rahoitusväyliin – niin uusille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. Katsotaan kuitenkin ensin, että millaista lisäarvoa Merit Aktiva tuo rahoitusneuvotteluihin.

Merit Aktivasta apua rahoituksen hakemiseen

Merit Aktivan avulla saat aina ajantasalla olevat talousraportit käyttöösi. Tuloslaskelma ja tase päivittyvät sitä mukaa, kun kirjanpitoon tehdään kirjauksia. Näin voit laatia seuraavan päivän rahoitusneuvotteluihin talousraportit, jotka on laadittu edellispäivän taloustilanteen pohjalta. Tämä onnistuu helposti syöttämällä kaikki kirjaamatta olevat osto- ja myyntilaskut kirjanpitoon, ja tarkistamalla yrityksen maksutileiltä, että kaikki saapuneet ja lähteneet maksut on kirjattu. Tuloslaskelmaa ja tasetta voidaan tarkastella erilaisilla aikaväleillä ja sen kehitystä voidaan vertailla aiempiin vastaaviin ajanjaksoihin.

Tuloslaskelma ja tase esittävät hieman staattisempaa maailmankuvaa, kun taas kassavirtalaskelman avulla voidaan esittää hieman realistisempaa tilannetta. Usein talousongelmissa piehtaroivilla yrityksillä ensivaikeudet näkyvät juurikin kassavirtaongelmina, vaikka tilinpäätöksessä luvut vielä näyttäisivätkin hyviltä. Kassavirtaongelmat eivät koske kuitenkaan pelkästään ongelmayrityksiä, vaan usein aloittavilla yrityksillä ja kovassa kasvussa olevilla yrityksillä on vastaavanlaisia ongelmia, kun maksuehdoista ja luottotappioista johtuen pankkitilin saldo ei pysy samassa tahdissa lähtevien myyntilaskujen kanssa. Tästä syystä rahoittajat saattavat pyytää kassavirtalaskelman nähtäväksi, jonka laatiminen onnistuu onneksi helposti Merit Aktivan avulla. Laskelma perustuu rahan liikkumiseen liittyvien tilien (kassa ja pankki) rahavirtaan ja laskelman voi suorittaa halutulta aikaväliltä. Näin laskelman voi tehdä helposti esimerkiksi kuukausitasolla 6-12kk taaksepäin, jonka ansiosta tulevaisuuteen suuntautuvien ennusteiden laatiminenkin helpottuu, kun aletaan nähdä selkeitä trendejä ja toistuvia kaavoja kuukausien välillä. Rahoittajat luonnollisesti arvostavat hyvää valmistautumista neuvotteluihin, joten Merit Aktivan tarjoamista talousraporteista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti.

Katsotaan seuraavaksi erilaisia väyliä, joista yritykset voivat hakea rahoitusta.

Pankkilaina

Pankkilaina tulee monella varmasti ensimmäisenä mieleen, kun pohditaan mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja. Pankkilaina onkin kätevä rahoituksenjärjestelykeino, joka soveltuu useimmille yrityksille. Pankkien lainanmyöntökriteerit ovat kuitenkin tiukkoja, joten mitään pohjatonta kassaa ei pankista ole tarjolla. Lainalle annettavat vakuudet määrittävät pitkälti sen, kuinka paljon lainaa on mahdollista saada. Vakuudeksi pankeille kelpaavat henkilötakaukset ja reaalivakuudet. Lainan takaavan henkilön luottokelpoisuuden on oltava kunnossa, kuten myös yrityksen, jolle laina myönnetään. Pankit vaativat myös erilaisia talousraportteja nähtäväkseen lainanhakuprosessin aikana.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on uudenlainen malli, jolla rahoitusta on mahdollista saada suurempia summia ja pienemmillä vakuuksilla. Joukkorahoitusta haetaan yksityisiltä sijoittajilta, jotka itse päättävät, että kokevatko he hankkeen näkymät niin hyviksi, että haluavat osallistua sen rahoittamiseen. Joukkorahoitusmarkkina kasvaa hyvää vauhtia: esimerkiksi vuonna 2017 joukkorahoitusalustojen kautta välitettiin rahoitusta 247 miljoonaa euroa, joka oli 61% enemmän vuoden takaiseen nähden.

Joukkorahoituksen hakeminen onnistuu helposti sähköisesti. Suomalaisia alan toimijoita ovat muun muassa Fellow Finance, Fundu ja Vauraus.

Enkelisijoitukset

Startup-maailmassa yleinen rahoitusmalli on enkelisijoittaminen. Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omia pääomiaan valitsemiinsa yrityksiin. Suoran rahoituksen lisäksi enkelisijoittajilta saa usein myös sijoittajien omaa ammattitaitoa käyttöönsä, sillä monesti sijoittajat haluavat antaa oman kokemuksensa ja verkostonsa yrityksen käyttöön.

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on suuri suomalainen toimija, joka yhdistää rahoitusta hakevat yritykset ja enkelisijoittajat. Sivuston kautta löytyy lisätietoa rahoituksen hakemista varten.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Rahoitusta myönnetään erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoitusmalleja on useita erilaisia, joista mainittakoon seuraavat:

  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus. Rahoitusmallilla rahoitetaan erilaisia kehitysprojekteja, ja sitä voivat hakea niin pienet kuin suuretkin toimijat. Tunnetuin näistä rahoituspalveluista on ehkäpä 6200 euron arvoinen innovaatioseteli, joka on tarkoitettu uusille kansainvälistä potentiaalia omaaville tuote- tai palveluideoille. Setelin avulla voidaan hankkia innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Kehitystoimintaan liittyviä rahoituspalveluita on kuitenkin paljon muitakin, joten Business Finlandin kautta on mahdollista täyttää suurempiakin pääomatarpeita.
  • Nuoret innovatiiviset yritykset. Lupaavat, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat startupit voivat hakea rahoitusta liiketoimintansa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tuen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa.

Business Finlandin rahoituspalvelut ovat monipuolisia ja rahoitusten hakuehdot hyvin moninaisia, joten niihin kannattaa tutustua tarkemmin heidän omilta sivuiltaan. Näin koronaviruspandemian aikana on lisäksi hyvä muistaa, että Business Finland tarjoaa liiketoiminnan kehitysrahoitusta, joka on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronavirustilanteesta johtuen. Tuki on suunnattu pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on vähintään 6 työntekijää (tai enintään 250 työntekijää).

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarjoaa seuraavia rahoituspalveluita:

  • Yrityksen kehittämisavustus
  • Maaseudun yritysrahoitus
  • Toimintaympäristön kehittämisavustus
  • Kuljetustuki

Yrityksen kehittämisavustus on suunnattu erityisesti kansainvälistymistä hakeville yrityksille, jotka haluavat uudistaa ja kehittää liiketoimintaansa. Rahoitusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksellä on siis oltava pääomaa omasta takaa, sillä kehittämisavustuksen suuruus on maksimissaan puolet kehittämishankkeen kokonaiskuluista.

Business Finlandin tapaan myös ELY-keskus tarjoaa poikkeusrahoitusta yrityksille, jotka ovat kärsineet koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Tuki on suunnattu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä.

Starttiraha

TE-toimiston myöntämä starttiraha on tarkoitettu yrittäjän toimeentulon turvaamiseen siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen kestää. Se ei ole siis yritykselle suunnattua rahoitusta, mutta monen aloittavan yrittäjän liiketoimintaa se kuitenkin vie eteenpäin.

Normaalisti maksimiaika on 12 kuukautta, mutta koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty 18 kuukauteen. Starttirahan määrä vastaa peruspäivärahaa (33,66 € / päivä eli noin 700 € / kk) ja sitä voivat saada päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvät henkilöt. Starttirahasta tehdään erillinen päätös, joten sitä on haettava TE-toimistolta ennen yrityksen perustamista. Päätöstä varten TE-toimisto mm. arvioi yrittäjän valmiuksia aiottuun yritystoimintaan ja tuen tarpeellisuutta toimeentulon kannalta.

Lopuksi

Yrityksille on tarjolla monipuolisesti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Eniten rahoitusta on tarjolla kansainvälistymistä ja nopeaa kasvua hakeville yrityksille, sillä tällaiset yritykset täyttävät niin Business Finlandin hakuehdot kuin myös herättävät enkelisijoittajien ja joukkorahoituksella sijoittavien yksityishenkilöiden mielenkiinnon. Rahoituksen hakeminen on kovaa myyntityötä, sillä aina rahaa hakiessa joutuu vakuuttamaan rahoittajat sijoituksen järkevyydestä. Huonoon liikeideaan tai huonosti hallinnoituun yritykseen ei kukaan halua sijoittaa. Rahoittajien vakuuttamisessa hyvänä apuna toimivat Merit Aktivan talousraportit, joiden avulla voidaan esittää vähällä vaivalla ajantasaista tietoa yrityksen taloustilanteesta.

Merit Aktivan asiakaspalvelu vastaa kysymyksiin arkisin klo 9 – 16 puhelimitse: 09 4259 7827 ja sähköpostitse: tuki@meritaktiva.fi. Asiakastuen verkkosivuilta löytyy hyödyllisiä ohjeita.


Merit Aktiva kutsuu sinut mukaan tekemään työstäsi helpompaa!

Voit syöttää ilmaiseen versioon 100 myyntilaskua, ostolaskua tai muita tositeitta 6 kuukauden ajan. Kun ilmaisen version tositemäärä tai aikaraja ylittyy, voit hankkia kätevästi lisenssin.