Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennuksen voivat saada sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

Lue Verohallinnon ohjeesta, miten ja miltä ajalta alarajahuojennus lasketaan: Verohallinnon ohje.

Alarajahuojennus ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisen kuukauden alv-ilmoituksella, jos tilikausi on kalenterivuosi, ja jos tilikausi on murrettu ja alv-kausi on vuosi tai neljännesvuosi. Silloin liikevaihtokin lasketaan kalenterivuodesta. Jos yrityksellä on murrettu tilikausi ja alv-kausi on kuukausi, ilmoitetaan alarajahuojennus tilinpäätöskuukauden alv-ilmoituksessa Omaverossa ja otetaan huomioon tilinpäätöksessä.

Alarajahuojennuksen kirjaaminen tilinpäätöksessä

Alarajahuojennuksen kirjaamiseen vaaditaan Merit Aktivassa useampi kirjaus. Koska ohjelman verotilit ovat sidottuja reskontraan, ei pääkirjatositteella voi tehdä verovelkatileille debet-puolen kirjausta eikä verosaamistilille kredit-puolen kirjausta.

Tee ensin tilikauden kirjanpito loppuun ja laadi Alv-laskelma normaalisti Merit Aktivassa. Laske sitten alarajahuojennuksen määrä Verohallinnon ohjeen mukaan ja ilmoita Omaveroon arvonlisäveroilmoituksella (ks. verohallinnon ohje).

Tee sen jälkeen pääkirjatosite valikossa Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 31.12.2021 (tilinpäätöspäivä). Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2021.

Syötä riveille seuraavat tiedot:

D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä).

K 3900/3990 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä).

Tallenna.

Tee samalle tilinpäätöspäivälle (31.12.2021) ”veron kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Paina ”Lisää maksutapahtuma”.

Syötä päivämääräksi 31.12.2021 (tilinpäätöspäivä). Ruksaa valikosta alv-velkana näkyvä(t) summa(t) x eur sekä äsken verosaamiseksi kirjaamasi miinuksena näkyvä alarajahuojennuksen määrä. Jotta verovelat ja -saamiset voitaisiin kuitata keskenään, tulee alhaalla näkyvän summan olla nolla. Tallenna.

Pääkirjaan muodostuu tällöin kirjaus: D 2939, K 1761.

Näiden kahden kirjauksen lopputuloksena (pääkirjatosite ja verojen kuittaus) muodostuu kirjaus, joka lisää alarajahuojennuksen yrityksen muihin liiketoiminnan tuottoihin ja vähentää ko. kauden maksettavan alv:n määrää:

D 2939 Verohallinnolle maksettava alv, K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot

Mikäli alarajahuojennusta palautuu enemmän kuin kirjanpidossa on arvonlisäverovelkaa, ruksi ensin alv-velan valintaruutu ja syötä miinusmerkkisenä arvonlisäveron määrä alarajahuojennuksen riville ja paina Enter. Näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan palautettavan alarajahuojennuksen määrän.

Kun verottaja sitten maksaa loput alarajahuojennuksesta pankkitilillesi, kohdista maksu maksutapahtumana tähän verosaamiseen. Valikko: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalta. Syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu näkyy tilillä. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, Toimittajaksi Verohallinto ja ruksi valintaruudut miinusmerkkisenä näkyvän verosaamisen kohdalta. Tallenna.

Ohjelma muodostaa kirjaukset: D Pankkitili, K Verosaamiset.

Mikäli alarajahuojennusta palautuu vähemmän kuin kirjanpidossa on arvonlisäverovelkaa, ruksi ensin miinusmerkkisenä näkyvä alarahajuonennuksen rivi ja syötä palautettu summa alv-velka -rivillä näkyvään Summat-kenttään. Paina Enter. Näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan palautettavan alv-velan määrän. Tallenna.

Alarajahuojennuksen kirjaus uuden tilikauden puolella

Jos alarajahuojennus jäi kirjaamatta tilinpäätöksessä, voit kirjata sen myös uudelle tilikaudelle, kun alarajahuojennus on maksettu tilille tai siitä on kuitattu edellisen tilikauden arvonlisäveroja.

Tee ensin pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 01.01.2021 tai jokin kuluvan kauden päivä (päivämäärän tulee olla uuden tilikauden puolella). Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2020.

Syötä pääkirjatositteen riveille seuraavat tiedot:

D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä).

K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä).

Tee sen jälkeen Verojen keskinäinen kuittaus kuten on ohjeistettu aiemmin kohdassa Alarajahuojennuksen kirjaus tilinpäätöksessä. Huomaa, että päivämääräksi tulee syöttää esim. 1.1.2021 (päivämäärän tulee olla uuden tilikauden puolella, joko sama tai myöhempi päivä kuin em. pääkirjantositteella).

Katso myös edellisen kohdan ohje, mitä tehdä, jos alarajahuojennus on suurempi kuin alv-velan määrä ja Verohallinto maksaa osan alarajahuojennuksesta yrityksen pankkitilille.