Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Verojen jaksotus

Tässä ohjeessa käydään yleisesti läpi veroja ja verojen jaksottamista osakeyhtiön näkökulmasta, eli mistä tulovero lasketaan ja paljonko sitä tulisi tuloksen mukaan maksaa. Toiminimen verojaksotuksessa on otettava huomioon mahdolliset muut henkilökohtaiset tulot ja niistä maksetut verot.

Osakeyhtiön tuloksen verotus suomessa

Suomessa yhteisöveroa eli yhteisön tuloveroa maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Tällä hetkellä yhteisöveron määrä on 20 prosenttia.

Yritystoiminnan tuloksesta voidaan tilikauden aikana maksaa veroa ennakkoon ja tällöin puhutaan ennakkoverosta.

Mikäli nämä ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan todellisen tuloksen vaatimaa veron määrää, osakeyhtiö täydentää puuttuvia veroja maksamalla lisäennakkoa.

Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon eikä täydennä puuttuvia veroja maksamalla lisäennakkoa, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle lasketaan myös korkoa.

Ennakkovero

Ennakkoverotus tarkoittaa sitä, että verottaja kerää tilikauden aikana etukäteen veroja yrityksen arvioidusta tuloksesta. Tästä etukäteen maksettavasta verosta puhutaan nimellä ennakkovero.

Osakeyhtiön arvioitu tulos muodostuu joko edellisten tilikausien perusteella tai yritystoimintaa aloittaessa oman arviosi mukaan. Ennakkoveroa voidaan maksaa useammassa erässä pitkin tilikautta. Veron määrä riippuu siitä, mikä on yrityksen tilikauden arvioitu tulos.

Lisäennakko

Jos taas verovuoden aikana maksettu ennakonpidätys tai ennakkovero eivät riitä kattamaan verovuoden veroja, maksetaan puuttuva osa jäännösverona lopullisen verotuksen yhteydessä.

Mikäli puuttuva osa halutaan maksaa aiemmin, tulee hakea lisäennakkoa. Lisäennakkoa maksamalla voidaan pienentää jäännösveron ja sille laskettavan koron määrää.

Henkilöasiakkailla (yksityishenkilöt, toiminimiyrittäjät) pienin mahdollinen lisäennakko on 170 euroa. Yhteisöillä pienin lisäennakko on 500 euroa. Tätä pienemmät summat tulee maksaa jäännösverona lopullisen verotuksen yhteydessä.

Yhteisöt voivat hakea lisäennakkoa vasta, kun verovuosi on päättynyt. Henkilöasiakkaat (yksityishenkilöt, toiminimiyrittäjät) voivat hakea ja maksaa lisäennakkoa aina verovuoden joulukuusta verotuksen päättymiseen asti.

Yleisesti verovuoden aikana veroja ei voi täydentää lisäennakolla, vaan silloin täytyy hakea ennakkoveroa tai muutosta ennakkoveroon.

Verotettava tulo ja verojaksotus

Kun tilikauden kirjanpito on saatu valmiiksi eli kaikki tilikaudelle kuuluvat viennit ja toimenpiteet on tehty, voidaan tilikaudesta laatia verolaskelma. Laskelman avulla saadaan selville riittävätkö jo maksetut ennakkoverot tilikauden tuloksen veroihin, onko niitä maksettu liikaa vai tuleeko maksaa lisäennakkoa verojen kattamiseksi.

Verotettava tulo lasketaan siis tuloslaskelmalla olevasta tuloksesta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tähän summaan lisätään vähennyskelvottomat kulut (esim. puolet edustuskuluista, sakot ja verohallinnon viivästyskorot ym.) ja vähennetään verottomat tulot (esim. verohallinon maksama hyvityskorko).

Alla olevan esimerkin tulos on katsottu viimeisimmästä valmiista tuloslaskelmasta. Tulokseen tulee laskea mukaan Lisätään-kohtiin mahdollisesti kuuluvat tiedossa olevat summat tuloslaskelmasta sekä Vähennetään-kohtiin mahdollisesti kuuluvat tiedossa olevat summat tuloslaskelmasta.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 20327,28
Lisätään: Edustuskulut 50 % 0
Rangaistusmaksut (sakot, pysäköintivirhemaksut yms.) 0
Verojen viivästysseuraamukset 212,49
Maksettava yhteisökorko 0
Muut vähennyskelvottomat erät   400,00
612,49
Vähennetään: Aiheettomasti maksetun veron palautuskorko 0
Verohallinnon hyvityskorko 0
Osinkotulot 0
Muut verovapaat erät 0
Vahvistetut tappiot (katso edellinen verotuspäätös) 1960,50
1960,50
Yle-vero (140+(0,35*xx)) 0
– vain jos verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa
– vähennetään tuloksesta, josta vero lasketaan, eli jos tulos olisi 60 000 – 50 000 niin xx on 10 000

Veronalainen tulo

18979,27
20327,28+612,49-1960,50 x 0,20 = 3795,85
Tulovero 20% 3795,85
Maksetut ennakkoverot tilikaudelta yhteensä (katso tuloslaskemasta) 1500,00
Tässä esimerkissä jaksotettaisiin siis verovelaksi (3795,85 – 1500) 2295,85 euroa
Esimerkin verojaksotuksen tiliöinti
Tili D K
Yle-vero (liiketoiminnan muut kulut) 6910 0
Yle-verovelka (siirtovelka) 2800 0
Jaksotetut tuloverot (tuloverot tili) 9950 0
Jaksotettu Tuloverot (siirtosaaminen) 1813 0
Jaksotetut tuloverot (tuloverot tili) 9950 2295,85
Jaksotettu verontäydennys (siirtovelka) 2800   2295,85
2295,85 2295,85


Verojaksotuksen kirjaus

Kun verotettava tulo, sen perusteella määräytyvä tuloveron määrä sekä jaksotettavan veron määrä on selvitetty, kirjataan lisää maksettava vero tai takaisin saatava vero joko siirtovelkoihin (verovelat) tai siirtosaamisiin (verosaamiset).

Tee pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi tilikauden viimeinen päivä ja tee kirjaus.

Siirtovelaksi jaksotetaan, jos tuloverot > maksetut ennakkoverot.

Siirtosaamiseksi jaksotetaan, jos maksetut ennakkoverot > tuloverot.

Lopullisesta veropäätöksestä tulee muistaa aina tarkistaa, että verotettava tulos vastaa kirjanpidon tulosta. Tulos saattaa erota vähennyskelvottomien kulujen ja verottomien tulojen osalta.

Verojen maksu

Verovelka tai verosaaminen kirjataan maksetuksi aina maksutapahtumana valikossa:

Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Uusi maksutapahtuma.

Valitse uuden maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja ja toimittajaksi: Verohallinto. Päivämääräksi syötetään tiliotteella näkyvä todellinen maksupäivä. Tämän jälkeen ruksitaan maksuun liittyvä valintaruutu ja tallennetaan maksutapahtuma, jolloin ohjelma poistaa ko. summan veroveloista tai -saatavista.