Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Valuuttakirjaukset

Valuuttakirjaukset Merit Aktivassa

Merit Aktiva laatii valuuttamääräisistä laskuista ja niiden suorituksista tarvittavat kurssierokirjaukset automaattisesti.

Valuuttamääräinen ostolasku

Syötä ostolasku Merit Aktivaan valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. (Saapuneet verkkolaskut löytyvät valikosta: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut.) Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi.

Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.

Ostolaskun tallentamisen jälkeen, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

Valuuttamääräinen verkkolasku

Verkkolaskut saapuvat Merit Aktivaan valikkoon: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Jos vastaanotit valuuttamääräisen verkkolaskun, hakee ohjelma automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Tarkista verkkolasku (valitse nimikkeet, tarkista alv ja summa) ja tallenna lasku ostolaskuksi.

Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.

Valuuttamääräinen myyntilasku

Syötä myyntilasku Merit Aktivaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi.

Huomaa, että asiakkaan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna 0%, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.

Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

Maksun kirjaus valuuttamääräiseen laskuun

Maksun kirjaus manuaalisesti

Kun pankin tiliotteella näkyy suoritus laskulle, tulee maksu kirjata valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma oikean pankin kohdalla.

Mikäli kirjaat maksua ostolaskulle, valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja. Jos kirjaat maksua myyntilaskulle, valitse tyypiksi: Asiakas. Valitse oikea Toimittaja tai Asiakas, syötä suorituksen todellinen päivämäärä ja valitse Valuutta-kohtaan oikea valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti syötetyn päivämäärän mukaisen valuuttakurssin.

Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta ja tarkista, että euromääräinen summa vastaa tiliotteella näkyvää summaa.

Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella näkyvää summaa, laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.

Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti:
200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.

Kun tallennat maksutapahtuman, tekee ohjelma pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen:

Maksun kirjaus tiliotteen sisäänluvussa

Mikäli tuot Merit Aktivaan pankin tiliotetiedostoja (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Tiliotteen sisäänluku), paina tapahtuman rivillä vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse oikea Valuutta, Toimittaja tai Asiakas riippuen onko kyse osto- vai myyntilaskusta ja ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalla. Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella olevaa summaa (eroaa), laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.

Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti:
200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.

Tallenna ja vahvista tiliotteen rivi. Ohjelma tekee pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen.