Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Tilinpäätös

Tilinpäätös ja veroilmoitus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiöillä tilinpäätös on aina pakollinen, mutta yksityiset elinkeinonharjoittajat joutuvat laatimaan tilinpäätökseen vain, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista:

 1. taseen loppusumma yli 350 000 euroa
 2. liikevaihto yli 700 000 euroa
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin vähintään 10 henkilöä

Useimmat toiminimiyrittäjät eivät näin ollen ole velvoitettuja tilinpäätöksen laatimiseen, mutta veroilmoitus on silti annettava. Veroilmoitukseen vaaditut tiedot ovat samantyyppisiä kuin tilinpäätöksenkin tiedot, joten tilinpäätös on silti hyvä laatia omaan käyttöön, vaikka laki ei sitä vaatisikaan. Tilinpäätös ja veroilmoitus kannattaa laatia samanaikaisesti, niin selviää mahdollisimman vähällä vaivalla, kun luvut ovat vielä tuoreessa muistissa. Olemme kirjoittaneet tarkemmin tilinpäätösvaatimuksista blogiartikkeleissamme, joihin kannattaa tutustua:

Toiminimen tilinpäätös

https://meritaktiva.fi/tmi-tilinpaatos-merit-aktivan-ohjeet/

Osakeyhtiön tilinpäätös

https://meritaktiva.fi/osakeyhtion-tilinpaatos/


Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätösviennit

Ennen kuin laadit tilinpäätöstä, tarkista aina tuloslaskelman ja taseen saldot. Ota raportit valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma ja Kirjanpito > Tase tai Tuloslaskelma. Valitse ajanjaksoksi ”Päättynyt ja edellinen tilikausi / Vertailu edellisiin tilikausiin” tai ”Vuosi” ja kausien määräksi ”2”, syötä kauden päättymispäiväksi tilinpäätöspäivä ja ruksi ruutu: ”Tilikohtainen”, jotta näet tarkemmin mistä saldot koostuvat.

Tuloslaskelma

Tarkastele tuloslaskelmaa ja vertaa päättyneen tilikauden saldoja edellisen kauden saldoihin. Onko niissä tapahtunut suuria muutoksia ja onko muutokseen jokin syy? Mikäli huomaat, että joltakin tililtä puuttuu saldo tai tuloslaskelmalla on saldoja tileillä, joilla ei ollut edellisellä tilikaudella saldoa, mieti ovatko nuo saldot todellisia vai oletko kirjannut saldot väärille tileille.

Pääset porautumaan tuloslaskelman saldoihin ja tarkistamaan, mistä kirjauksista ne koostuvat, kun klikkaat sinisellä näkyvää summaa.

Mikäli huomaat, että jotakin puuttuu tai jokin kirjaus on mennyt väärin, laadi tilinpäätösvienti pääkirjatositteella valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi tilinpäätöspäivä ja laadi kirjaus.

Tilinpäätösvientejä voivat olla esim. saldojen siirto tililtä toiselle, kulujen tai tulojen jaksotus, verojen jaksotus, alarajahuojennuksen kirjaus jne.


Löydät ohjeita näihin kirjauksiin verkkosivuiltamme: https://meritaktiva.fi/tuki/kayttoohjeet/. Lue myös em. blogiartikkelit, joissa olemme kertoneet tarkemmin tilinpäätösvienneistä.

Tase

 

Tarkista aina, että taseessa ei ole miinusmerkkisiä eriä. Taseen erien on oltava aina plussan puolella. Myös Vastaavaa ja Vastattavaa puolten saldojen tulee olla samat.

Tarkista kaikkien taseen saldojen oikeellisuus. Ovatko myyntisaamiset ja ostovelat todellisia vai olisiko siellä saamisia, jotka pitäisi kirjata myynnin luottotappioiksi, tai ostolaskuja, jotka on jo maksettu, mutta näkyvät edelleen ostoveloissa? Vertaa pankkitilin saldoa pankin tiliotteen saldoon, täsmääkö se? Onko kalustosta tehty poistot? Onko varastonmuutoskirjaus tehty? Jne. Jokaiselle taseen saldolle tulee löytyä selitys, mistä summista ne koostuvat.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä mahdollisesti tarvittavista tilinpäätösvienneistä sekä tarkistettavista saldoista.

Vastaavaa

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet / Käyttöomaisuus

Tarkista, oletko tehnyt käyttöomaisuudesta poistot. Tee koneista ja kalustosta poistot viimeistään tilinpäätösvaiheessa. Jos sinulla on käytössäsi Merit Aktivan käyttöomaisuuslaskenta, laadi poistot valikossa: Käyttöomaisuus > Poistojen laskenta > Lisää käyttöomaisuuden poistolaskenta. Ohjelma laatii automaattisesti poistokirjauksen pääkirjaan. Lisäohjeita Merit Aktivan käyttöomaisuuslaskentaan: https://meritaktiva.fi/ohje/varia/Kayttoomaisuus_2019.pdf.

Mikäli yrityksesi ei käytä Merit Aktivan käyttöomaisuuslaskentaa, laadi poistot pääkirjatositteella valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi tilinpäätöksen päivä ja tee poistokirjaus: D Tuloslaskelman Poistot ja arvonalennukset -tili, K Taseen Käyttöomaisuustili.

Varasto

Laadi varastostasi inventaari ja tee varastonmuutoskirjaus pääkirjatositteella: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Mikäli varaston arvo on kasvanut edellisvuoteen nähden: D Varasto, K Varaston muutos. Jos varaston arvo on pienentynyt: D Varaston muutos, K Varasto.

Mikäli sinulla on käytössäsi Merit Aktivan varastolaskenta, lue ohjeet: https://meritaktiva.fi/ohje/varia/Varastolaskenta_2019.pdf

Saamiset

Tarkista, että yrityksesi saamiset ovat todellisia, esim. myyntisaamisisissa ei ole sellaisia saamisia, jotka pitäisi kirjata luottotappioiksi. Ohje luottotappioiden kirjaamiselle: https://meritaktiva.fi/ohje/varia/Luottotappiot_2019.pdf

Tarkista myös, että mahdolliset arvonlisäverosaamiset tai verosaamiset vastaavat todellisuutta. Kirjaudu Omaveroon ja katso sieltä mikä tilanne on verojen osalta tilinpäätöspäivänä.

Laadi tarvittaessa alarajahuojennuskirjaus: https://meritaktiva.fi/ohje/varia/Alarajahuojennus_2019.pdf

Tee tarvittavat kulujen jaksotukset siirtosaamisiin. Nämä kannattaa jaksottaa jo tilikauden aikana Merit Aktivan jaksotustoiminnolla, josta voit lukea lisää tästä: https://meritaktiva.fi/ohje/varia/Kulujen_jaksotus_2019.pdf

Tarkista, myös että edellisvuoden jaksotukset on purettu. Jaksotuksia ei tarvitse purkaa, jos käytit Merit Aktivan jaksotustoimintoa laskuja syöttäessäsi.

Rahat ja pankkisaamiset

Tarkista, että sinulta löytyy kassakirja ja kassasta rahaa juuri sen verran, mitä kassakirjaan on merkattu. Kassa ei saa koskaan olla miinuksella. Jos kassaan on kirjattu saldoa, tulee tuo määrä löytyä myös käteisenä kassasta.

Tarkista, että pankkitilin saldo taseessa tilinpäätöspäivänä vastaa pankin tiliotteen saldoa samana päivänä. On myös hyvä pyytää pankista saldotodistus tilinpäätöstä ja tase-erittelyjä varten, mikäli olet tilinpäätösvelvollinen.

Jos pankin tai kassan saldot eivät vastaa kirjanpidossa tiliotteen tai kasssakirjan saldoja, ota pääkirja valikossa: Kirjanpito > Pääkirja ja etsi, missä kuussa ero on syntynyt. Yleensä jokin kirjaus puuttuu tai jonkin kirjaus on tehty tuplasti. Pankkiin tehdyt kirjaukset tulisi aina kirjata juuri samoin kuin ne näkyvät tiliotteellakin. Varsinkin pankkitilin saldo kannattaa täsmätä tiliotteen saldon kanssa vähintäänkin kerran kuussa, jotta tilinpäätöksessä ei tarvitsisi käydä koko vuoden kirjauksia läpi.

Vastattavaa

Tarkista myös kaikki taseen Vastattavaa-puolen saldot.

Omasta pääoma: Osakepääoma, mahdolliset rahastot, edellisten tilikausien tulos ja tilikauden tulos jne.

Vieras pääoma

Ota mahdollisista lainoista ja osamaksuveloista saldotodistukset ja tarkista, että kirjanpidossa on saman verran vierasta pääomaa jäljellä kuin todellisuudessakin.

Tarkista, että ostovelat ovat todellisia. Onko jokin lasku maksettu, mutta näkyy vielä ostovelkana?

Tarkista, että mahdollista ennakonpidätysvelkaa ja sairausvakuutusmaksuvelkaa on vain ko. tilinpäätöskuukauden verran jäljellä. Ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut tulisi maksaa Verohallinnolle aina palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä, joten tilinpäätöksessä pitäisi näkyä velkana vain ko. yhden kuukauden ennakonpidätysvelka ja sairausvakuutusmaksuvelka.

Tarkista muut mahdolliset palkkojen sivukuluista aiheutuneet velat.

Tarkista alv-velka ja mahdollinen verovelka. Arvonlisäverovelkaa tulisi tilinpäätöksessä olla vain kahden viimeisen kuukauden yhteenlasketun arvonlisäverovelan verran. Eli jos tilinpäätöspäivä on 31.12. tulisi alv-velassa olla vain joulukuun ja marraskuun alv-velat, mikäli alvit on maksettu aina ajallaan. Tarkista Omaverosta, mikä tilanne verovelan suhteen pitäisi olla myös kirjanpidossa.

Siirtovelat

Tarkista mahdolliset palkkoihin liittyvät siirtovelat: palkkavelat, lomapalkkavelat jne.

Tee siirtovelkoihin myös tarvittavat tulojen ja verojen jaksotukset.

Tilinpäätös

Kun olet tarkistanut kaikki tuloslaskelman ja taseen saldot sekä tehnyt tarvittavat tilinpäätösviennit, on aika laatia tilinpäätös. Tämä siis koskee vain tilinpäätösvelvollisia. Useimmille toiminimiyrittäjille riittää, että he tarkistavat tilinpäätöspäivänä tuloslaskelmansa ja taseensa sekä tekevät veroilmoituksen.

Merit Aktivalla voi laatia pohjat tilinpäätökselle ja tase-erittelyille, mutta molempia on vielä muokattava Wordissä. Suosittelemme katsomaan esimerkiksi tästä tilinpäätösmallista, missä muodossa tilinpäätös ja tase-erittely tulee esittää: https://www.tilintarkastus.fi/mallit/tilintarkastus_mikroyritys_tilinpaatos_oy.pdf

Tase-erittelyt

Taseen tilien tarkka sisältö on selvennettävä tilinpäätöksen yhteydessä. Tase-erittely on pakollinen osa osakeyhtiön tilinpäätöstä, mutta se ei ole kuitenkaan julkista tietoa.

Tase-erittelyiden avulla tilien tarkka sisältö selkenee yhtiön ulkopuolisellekin henkilölle, esim. tilintarkastajille. Erittelyssä on hyvä esittää jokaisen erän arvo tilikauden alussa, tilikauden aikainen muutos sekä arvo tilikauden lopussa. Lisäksi erien tarkemmat tiedot on hyvä ilmoittaa – mitä tarkemmin sitä parempi. Myyntisaamisista voidaan esimerkiksi erotella asiakkaan nimi, myyntipäivä, laskun numero jne.

Laadi pohja tase-erittelyille valikossa: Kirjanpito > Tilinpäätös > Uusi raportti.Valitse päättynyt tilikausi ja ruksi valintaruutu: Tilikohtainen, kun laadit tase-erittelyjä. Tase-erittelyt kannattaa laatia ennen tilinpäätöstä, koska usein siinä kohtaa voi huomata vielä jotakin korjattavaa kirjanpidossa. Paina Lisää.

Voit klikata Yleisiä tietoja, Tase, Tuloslaskelma ja LIITETIEDOT -välilehtiä nähdäksesi, mitä niiden alle haettiin kirjanpidosta.

Huomaa, että jos teet muutoksia kirjanpitoon sen jälkeen, kun olet laatinut tilinpäätösraportin, tulee sinun hakea tiedot tilinpäätökseen uudelleen Taseeseen ja Tuloslaskelmaan painamalla raportin alaosassa olevaa painiketta ”Laske tiedot uudelleen”. Päivitä teidot sekä Taseen että Tuloslaskelman välilehditä. Luvut eivät päivity automaattisesti!

Ota kohdasta LIITETIEDOT pois kaikki ruksit valintaruuduista. Näitä tarvitaan tilinpäätökseen, ei tase-erittelyihin.

Liitetietotositteet

Tase-erittelyihin lisätään aina liitetietotositteet, jotka todentavat taseessa näkyvän saldon oikeaksi ja avaavat tarkemmin, mistä kukin taseen erä koostuu. Esimerkiksi myyntisaamisista ja ostoveloista otetaan raportit tase-erittelyjen liitteeksi, joista nähdään, mitkä laskut ovat avoinna tilinpäätöshetkellä. Pankkitilin saldo sekä lainojen saldot todennetaan pankilta saatavilla todistuksilla jne.

Saat tarvittavat kirjanpidon raportit Merit Aktivasta. Osakeyhtiön tase-erittelyt pitävät sisällään myös paljon muita dokumentteja ja todistuksia, jotka yhtiön on hankittava. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Varastoinventaari
 • Avustukset/tukiprojektit
 • Matkalaskut
 • Käteiskassan saldo tilinpäätöspäivänä ja kassavastuullisen henkilön allekirjoitus
 • Ennakkoverolippu ja ennakkoverojen riittävyyden tarkistus
 • Verotuspäätös viimeksi vahvistettu verotus
 • Saldotodistukset (korkosaatavineen) kaikista yhtiön pankkitileistä
 • Arvopaperiote
 • Saldotodistukset lainoista ja osamaksuista
 • Osakaslainojen ehdot ja vakuudet
 • Luettelo kiinnityksistä, annetuista panteista, takauksista ja muista vastuista
 • Leasing-sopimusten kopiot
 • Yhtiökokouspöytäkirjat (oy)
 • Hallituksen/yhtiömiesten kokouspöytäkirjat

Liitä liitetietotositteet myös Merit Aktivaan painamalla ylhäällä oikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Voit valita useamman tiedoston pitämällä SHIFT- tai CNTRL-näppäintä pohjassa.

Laadi tase-erittelyistä Word-pohja painamalla ylhäällä oikealla olevaa Word-painiketta. Muokkaa tase-erittelyt esimerkiksi tämän mallin mukaisesti: https://www.tilintarkastus.fi/mallit/tilintarkastus_mikroyritys_tilinpaatos_oy.pdf

Ja lisää liitetietotositteet tase-erittelyihin manuaalisesti.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on julkinen asiakirja, jossa esitetään tuloslaskelman ja taseen luvut yleisellä tasolla, ilman tilikohtaisia tietoja. Tilinpäätökseen lisätään myös liitetiedot, jotka täsmentävät ja täydentävät tuloslaskelman ja taseen tietoja.

Laadi pohja Tilinpäätökselle valikossa: Kirjanpito > Tilinpäätös > Uusi raportti. Valitse tilikausi ja ota ruksi pois ruudusta: Tilikohtainen.

Paina Lisää.


Voit klikata Yleisiä tietoja, Tase, Tuloslaskelma ja LIITETIEDOT -välilehtiä nähdäksesi, mitä niiden alle haettiin kirjanpidosta.

Huomaa, että jos teet muutoksia kirjanpitoon sen jälkeen, kun olet laatinut tilinpäätösraportin, tulee sinun hakea tiedot tilinpäätökseen uudelleen Taseeseen ja Tuloslaskelmaan painamalla raportin alaosassa olevaa painiketta ”Laske tiedot uudelleen”. Päivitä teidot sekä Taseen että Tuloslaskelman välilehditä. Luvut eivät päivity automaattisesti!


Avaa välilehti LIITETIEDOT ja ruksi valintaruudut niistä kohdista, jotka yrityksesi tulee esittää tilinpäätöksessään. Tallenna valinta.

Voit kirjoittaa Liitetietojen otsikoiden alle yritystäsi koskevat tiedot painamalla ensin sivun alaosassa olevaa Muuta-painiketta. Tiedot kannattaa tallentaa ohjelmaan, jotta ne olisivat käytössäsi seuraavaa tilinpäätöstä tehdessäsi. Jos olet laatinut aiempia tilinpäätöksiä Merit Aktivalla, voit kopioida tekstit uuteen tilinpäätökseen painamalla: Kopioi testit edellisestä tilinpäätöksestä.

Näet esimerkiksi tästä mallista, miten liitetiedot tulee esittää tilinpäätöksessä: https://www.tilintarkastus.fi/mallit/tilintarkastus_mikroyritys_tilinpaatos_oy.pdf

Laadi tilinpäätöksestä Word-pohja painamalla ylhäällä oikealla olevaa Word-painiketta ja muokkaa tilinpäätös em. mallin mukaiseksi.

Veroilmoitus

Kun olet saanut valmiiksi tilinpäätöksen, laadi veroilmoitus Omaverossa. Käytä apunasi Tuloslaskelmaa ja Tasetta. Jokaisen tuloslaskelman ja taseen saldon tulisi löytää paikkansa Omaveron veroilmoituksella.

Huomioi vähennyskelvottomat erät. Veroilmoitus ja kirjanpito voivat erota näiden osalta toisistaan.

Kun saat Verohallinnolta verotuspäätöksen, vertaa päätöksessä olevaa tulosta tilinpäätöksen tulokseen ja tarkista, että ne vastaavat toisiaan. Huomaa, että kirjanpidon tulos voi erota vähennyskelvottomien erien osalta verotuspäätöksen tuloksesta.


Sulje tilikausi

Suosittelemme sulkemaan tilikauden, kun olet saanut tilinpäätöksen ja veroilmoituksen tehtyä, jotta tiedot eivät muuttuisi myöhemmin, esimerkiksi jos tallennat joskus vahingossa tositteen väärälle kaudelle.

Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikaudet.

Klikkaa suljettava tilikausi auki ko. kauden riviltä ja ota ruksi pois ruudusta: Aktiivinen. Tallenna.

Aineiston arkistointi

Kaikki Merit Aktivaan syöttämäsi tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti ja ne säilyvät ohjelmassa vähintään lakisääteisen ajan. Sinulla on pääsy kirjanpitoosi vaikka lopettaisit lisenssin tilaamisen.

Suosittelemme kuitenkin tallentamaan tilinpäätöksen tehtyäsi ko. tilikauden aineistot myös itsellesi talteen. Näin ne säilyvät sinulla vaikka joskus päättäisit poistaa yrityksen ohjelmasta. Jos poistat yrityksen, poistuvat myös kaikki yrityksen kirjanpitoaineistot.

Katso ohjeesta: Arkistointi lisätietoja lakisääteisesti säilytettävistä kirjanpidon aineistoista ja miten saat ne ladattua tietokoneellesi.