Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Ostot muista EU-maista

Tavaroiden ja palveluiden hankinnat muista EU-maista

Kaikki ostolaskut, myös tavara- ja palveluostot muista EU-maista, lisätään valikosta Ostot > Ostolaskut.

Toimittajan tiedoissa on tärkeää valita oikea maa. Maa-asetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Maat) on määritelty, onko kyseessä toinen EU:n jäsenmaa vai ei. Tämän perusteella ohjelma laskee käänteisen arvonlisäveron ja valitsee automaattisesti ostolaskun arvonlisäveron summaksi nollan.

Mikäli toimittaja on arvonlisäverovelvollinen, toiseen EU-maahan rekisteröity toimittaja, tarkista, että laskurivillä on valittuna ALV-kannaksi ostajan alv-prosentti, esim. 24 %.

Mikäli toisen EU-maan toimittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, laskun riveillä ALV-prosentti muutetaan nollaksi. Tällöin käänteistä arvonlisäveroa ei lasketa.

Tavaraostot muista EU-maista (=Yhteisöhankinnat)

Valitse toimittajan tiedoissa maaksi muu EU-maa kuin Suomi ja ostolaskun riveille nimikkeeksi Yhteisöhankinnat (kirjanpitotili 4110 Yhteisötavarahankinnat). Voit valita myös jonkin muun kulutilin. Varmista silloin, että nimikkeen tyyppinä on Tavara. Tarkista, että laskurivin Alv-kohdassa olla Suomen alv-prosentti.

Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

4110 Yhteisötavarahankinnat

2871 Ostovelat

29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv

29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv

Lisättyjen ostolaskujen summat kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille:

313 Tavaraostot muista EU-maista

305 Vero tavaraostoista muista EU-maista

307 Kohdekauden vähennettävä vero,

jolloin verovaikutus on 0.

Jos ostetaan tavaraa muista EU-maista, voit valita ostonimikkeeksi myös suoraan ohjelmassa valmiina olevan kulunimikkeen. Näin ohjelma kirjaa kulun suoraan oikealle kulutilille, mutta ottaa silti huomioon EU-oston alv-laskelmalla.

Palveluostot muista EU-maista

Tee palveluostolasku kuten tavaraostolasku, mutta valitse nimikkeeksi 4470 Yhteisöpalveluhankinnat. Voit valita myös jonkin muun kulutilin. Varmista silloin, että nimikkeen tyyppinä on Palvelu. Anna Alv-kohdassa olla Suomen alv-kanta.

Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

D 4470 Yhteisöpalveluhankinnat

K 2871 Ostovelat

D 29396 EU-ostoista vähennettävä alv

K 29395 EU-ostoista suoritettava alv

Lisättyjen ostolaskujen summat kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille:

314 Palveluostot muista EU-maista

306 Vero palveluostoista muista EU-maista

307 Kohdekauden vähennettävä vero,

jolloin verovaikutus on 0.