Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Myynti EU:n ulkopuolelle

Tavaran ja palveluiden myynti EU:n ulkopuolelle

Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle

Laadi laskut samalla tavalla kuin EU-asiakkaiden laskut. On tärkeää muistaa, että asiakkaan tietoihin on valittu oikea maa ja asiakastietoihin on syötetty asiakkaan arvonlisäverotunniste. Maan valinnasta riippuu se, että myynnin arvonlisävero tulostuu alv-laskelmassa oikealle kausiveroilmoituksen riville. Valitse laskun valuutta. Laskun riveille valitaan sopiva tavaranimike tai esim. Myynti ulkomaille tavara (kirjanpitotili 3380 tai 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle) tai jokin muu tavaranimike, ja tarkistetaan, että laskurivillä alv-kanta on 0 %.

Kun laskun tallentaa, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen:

D 1701 Myyntisaamiset

K 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle

Arvonlisäveroilmoituksessa veroton summa tulostuu riville 309 (0-verokannan alainen liikevaihto).

Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle

Laadi lasku, kuten tavaran myynnissä EU:n ulkopuolelle, mutta valitse nimikkeeksi esim. Palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle tai jokin muu palvelunimike (tai luo uusi palvelumyyntinimike) ja tarkista, että laskurivillä alv-kanta on 0 %. Asiakkaan osoitetiedoissa tulee olla oikea EU:n ulkopuolinen maa valittuna.

Kun tallennat laskun, ohjelma tekee kirjauksen:

D 1701 Myyntisaamiset

K 3390 Palvelumyynnit yhteisön ulkopuolelle

Ohjelma kirjaa EU:n ulkopuoliset palvelumyynnit nettomääräisenä alv-ilmoituksen riville

309 (0-verokannan alaiset myynnit).