Rakennusalan ja metalliromun käänteinen ALV | Kirjanpito-ohjelma Merit Aktiva

Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

tuki@meritaktiva.fi

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Rakennusalan ja metalliromun käänteinen ALV

Rakentamispalvelun ja metalliromun myynti:

Tee rakentamispalvelun/metalliromun myynnistä myyntilasku (Myynnit > Myyntilaskut). Täytä laskun ja asiakkaan tiedot. Valitse laskuriville ohjelmasta valmiina löytyvä myyntinimike Raken24% (myynti kirjautuu tällöin tilille 3188 Rakentamispalvelu, käännetty ALV).

Kun tallennat myyntilaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

D Myyntisaamiset

K 3188 Rakentamispalvelu, käännetty ALV.

Arvonlisäveroa ei lasketa myyntilaskulle, koska sen tilittää ostaja. Myyntilaskulle tulostuu teksti: Rakennus (AVL 8c §).

Myyntisumma kirjautuu ALV-laskelmaan riville 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus).

Rakentamispalvelun ja metalliromun osto:

Tee rakentamispalvelu- ja metalliromuostoista ostolasku (Ostot > Ostolaskut). Käytä laskurivillä ohjelmasta valmiina löytyvää nimikettä Rakentamispalveluostot. (osto kirjautuu tällöin tilille 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen)

Kun tallennat ostolaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen:

D 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen

K 2871 Ostovelat

D 29397 Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv

K ALV kotimaan myynnistä

Laskun ostosumma kirjautuu ALV-ilmoitukselle riville 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Arvonlisäveron osuus kirjautuu riveille 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, ja siten verovaikutus on 0.