Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Lähetteet ja koontilaskut Premium-versiossa

Koontilaskut

Merit Aktivan Pro- ja Premium-versio

Ohjelmalla voidaan laatia lähetteitä luovutetuista tuotteita ja palveluista sekä laatia niistä kuukauden lopussa koontilasku. Koontilaskussa näkyvät kaikki tietylle asiakkaalle kuukauden aikana myydyt tuotteet ja palvelut.

Koontilaskujen käyttöönotto

Lisää ensin tilikarttaan oma tilinsä lähetemyyntisaamisille (mikäli se ei löydy valmiina tilikartastasi). Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Se ei saa olla Myyntisaamiset-tili, sillä asiakkaalle ei muodostu vielä velkaa lähetteen perusteella. Lisää tilikarttaan esim. tili “1720 Lähetemyynti“ ja valitse taseen eräksi sama lyhytaikaisten saamisten erä kuin Myyntisaamiset-tilillä). Tallenna asetukset. (Voit tarvittaessa muuttaa tiliä Oletustilit-valikossa Kirjanpidon asetuksissa.)

Koontilaskut voidaan ottaa käyttöön ohjelmassa valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskujen asetukset. Laita rasti ruutuun  ”Lähetemyynti on sallittu”

Ohjelma kysyy sen jälkeen tiliä, jota käytetään saamistilinä lähetemyynnissä. Syötä lisäämäsi tili 1720 Lähetemyynti avautuvaan ikkunaan. Tallenna.

Lähetteiden numerointia varten kannattaa syöttää etuliite, esim. LÄH-. Jos haluat, että koontilaskujen numerointi menee samassa sarjassa kuin muutkin myyntilaskut, syötä seuraavaksi koontilaskun numeroksi 0. Tallenna.

Salli seuraavaksi laskutettavan asiakkaan tiedoissa (Myynnit > Asiakkaat) koontilaskut. Ruksi valintaruutu:  ”Lähetemyynti on sallittu”. Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille.


Lähetteet

Syötä lähetteet samasta valikosta kuin myyntilaskut (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku).

Kun olet valinnut myyntilaskuun asiakkaan, jolle lähetemyynti on sallittu, tarjotaan asiakirjatyypiksi automaattisesti “Lähetemyynti“. Tämän voi vaihtaa, jos halutaan laatia tavallinen myyntilasku. Tosite-kentästä tulee silloin ottaa pois tuo Lähetemyynti.

Voit syöttää Yhteyshenkilö-kenttään henkilön, jolle tavara/palvelu luovutettiin. Yhteyshenkilön nimi näkyy myös koontilaskulla.

Myyntitulo ja arvonlisävero lasketaan heti lähetettä laadittaessa. Huomaa, että tässä vaiheessa ei vielä muodostu myyntisaatavaa. Lähetettä ei voi lähettää asiakkaalle verkkolaskuna, mutta sen voi lähettää asiakkaalle sähköpostitse tai se voidaan tulostaa paperille PDF-tiedostosta.

Koontilaskut

Laadi kaikista lähetteistä kuukauden lopussa koontilaskut.

Laadi koontilaskut valikossa: Myynnit > Koontilaskujen laadinta. 

Syötä Ajanjaksoksi kuukauden alku- ja loppupäivä ja valitse Asiakas-kenttään asiakas, jolle laadit koontilaskun. Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, ohjelma laatii kaikille asiakkaille koontilaskun, joilla lähete on käytössä.

Koontilaskua laadittaessa voidaan tarvittaessa valita manuaalisesti lähetteet, joiden perusteella koontilasku laaditaan. Tätä valintaa käytetään silloin, kun yhdelle asiakkaalle tulee laatia useita erilaisia koontilaskuja esim. rakennusprojektin, osaston tms. mukaan.

Paina ”Laadi raportti” ja sen jälkeen ”Koontilaskujen esikatselu” -> ”Laadi koontilaskut”.

Koontilaskun päivämääräksi tulee kyseisen kauden viimeinen päivä ja koontilaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Voit lähettää laskut asiakkaille joko sähköpostitse tai verkkolaskuina. (Myyntilaskujen joukkolähetystä käytettäessä lähetetään vain koontilaskuja. Lähetteitä ei voi lähettää joukkolähetyksenä.)

Koontilaskussa esitetään lähetteiden numerot ja päivämäärät sekä asiakkaalle myytyjen tuotteiden/palvelujen summat ja arvonlisävero. Laskun lähettäjäyritykselle ei lasketa myyntilaskun kirjausvaiheessa arvonlisäveroa koontilaskun perusteella, koska arvonlisävero kirjattiin pääkirjaan jo lähetettä laatiessa.

Tallennetun koontilaskun voit lähettää asiakkaalle suoraan ohjelmasta tavalliseen tapaan joko sähköpostitse, verkkolaskuna tai tulostamalla sen paperille ja postittamalla.

Koontilaskut

Merit Aktivan Pro- ja Premium-versio

Ohjelmalla voidaan laatia lähetteitä luovutetuista tuotteita ja palveluista sekä laatia niistä kuukauden lopussa koontilasku. Koontilaskussa näkyvät kaikki tietylle asiakkaalle kuukauden aikana myydyt tuotteet ja palvelut.

Koontilaskujen käyttöönotto

Lisää ensin tilikarttaan oma tilinsä lähetemyyntisaamisille. Se ei saa olla Myyntisaamiset-tili, sillä asiakkaalle ei muodostu vielä velkaa lähetteen perusteella. Lisää tilikarttaan esim. tili “1720 Lähetemyynti“ ja valitse taseen eräksi sama lyhytaikaisten saamisten erä kuin Myyntisaamiset-tilillä). Tallenna asetukset. (Voit tarvittaessa muuttaa tiliä Oletustilit-valikossa Kirjanpidon asetuksissa.)

Koontilaskut voidaan ottaa käyttöön ohjelmassa valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskujen asetukset. Laita rasti ruutuun  ”Lähetemyynti on sallittu”

Ohjelma kysyy sen jälkeen tiliä, jota käytetään saamistilinä lähetemyynnissä. Syötä lisäämäsi tili avautuvaan ikkunaan. Tallenna.

Lähetteiden numerointia varten kannattaa syöttää etuliite, esim. LÄH-. Jos haluat, että koontilaskujen numerointi menee samassa sarjassa kuin muutkin myyntilaskut, syötä seuraavaksi koontilaskun numeroksi 0. Tallenna.

Salli seuraavaksi laskutettavan asiakkaan tiedoissa (Myynnit > Asiakkaat) koontilaskut. Ruksi valintaruutu:  ”Lähetemyynti on sallittu”. Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille.


Lähetteet

Syötä lähetteet samasta valikosta kuin myyntilaskut (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku).

Kun olet valinnut myyntilaskuun asiakkaan, jolle lähetemyynti on sallittu, tarjotaan asiakirjatyypiksi automaattisesti “Lähetemyynti“. Tämän voi vaihtaa, jos halutaan laatia tavallinen myyntilasku. Tosite-kentästä tulee silloin ottaa pois tuo Lähetemyynti.

Voit syöttää Yhteyshenkilö-kenttään henkilön, jolle tavara/palvelu luovutettiin. Yhteyshenkilön nimi näkyy myös koontilaskulla.

Myyntitulo ja arvonlisävero lasketaan heti lähetettä laadittaessa. Huomaa, että tässä vaiheessa ei vielä muodostu myyntisaatavaa. Lähetettä voi lähettää asiakkaalle verkkolaskuna, mutta sen voi lähettää asiakkaalle sähköpostitse tai se voidaan tulostaa paperille PDF-tiedostosta.

Koontilaskut

Laadi kaikista lähetteistä kuukauden lopussa koontilaskut. Laadi koontilaskut valikossa: Myynnit > Koontilaskujen laadinta. 

Syötä Ajanjaksoksi kuukauden alku- ja loppupäivä ja valitse Asiakas-kenttään asiakas, jolle laadit koontilaskun. Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, ohjelma laatii kaikille asiakkaille koontilaskun, joilla lähete on käytössä.

Koontilaskua laadittaessa voidaan tarvittaessa valita manuaalisesti lähetteet, joiden perusteella koontilasku laaditaan. Tätä valintaa käytetään silloin, kun yhdelle asiakkaalle tulee laatia useita erilaisia koontilaskuja esim. rakennusprojektin, osaston tms. mukaan.

Paina ”Laadi raportti” ja sen jälkeen ”Koontilaskujen esikatselu” -> ”Laadi koontilaskut”.

Koontilaskun päivämääräksi tulee kyseisen kauden viimeinen päivä ja koontilaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Voit lähettää laskut asiakkaille joko sähköpostitse tai verkkolaskuina. (Myyntilaskujen joukkolähetystä käytettäessä lähetetään vain koontilaskuja. Lähetteitä ei voi lähettää joukkolähetyksenä.)

Koontilaskussa esitetään lähetteiden numerot ja päivämäärät sekä asiakkaalle myytyjen tuotteiden/palvelujen summat ja arvonlisävero. Laskun lähettäjäyritykselle ei lasketa myyntilaskun kirjausvaiheessa arvonlisäveroa koontilaskun perusteella, koska arvonlisävero kirjattiin pääkirjaan jo lähetettä laatiessa.

Tallennetun koontilaskun voit lähettää asiakkaalle suoraan ohjelmasta tavalliseen tapaan joko sähköpostitse , verkkolaskuna tai tulostamalla sen paperille ja postittamalla.