Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Rakennuspalvelun oman käytön arvonlisäveron kirjaaminen

Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta varten laaditaan Merit Aktivassa kaksi eri tapahtumaa: ostolasku ja pääkirjatosite.

Lisää tilikarttaan tili

Lisätään ensin tilikarttaan uusi tili, jota käytetään kirjausten tekemisessä.

Lisää tilikarttaan uusi tili valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Syötä ja valitse tilille seuraavat tiedot:

Tunnus: 4385

Nimitys: Rakentamispalvelun oman käytön ALV

Taseen/tuloslaskelman erä: Muut ostojen oikaisuerät -ryhmä

ALV: 24 %

ALV:n ilmoittaminen: Alv myyneistä


Syötä ostolasku

Rakennuspalvelun ostolaskut kirjataan normaalisti käännettyä alv-kantaa käyttäen.

Lisää ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut. Syötä laskun tiedot ja valitse laskuriville sopiva ostonimike. Voit myös luoda rakentamispalvelun omalle käytölle oman ostonimikkeensä, jonka alv-kannaksi määritellään: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv).

Valitse tai tarkista, että laskurivillä on Alv-kantana: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv). Esimerkissä on 20 000 euron ostolasku.


Laadi pääkirjatosite

Jotta rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero saadaan näkymään arvonlisäveroilmoituksen rivillä 301, tulee ohjelmaan lisätä vielä oman käytön arvonlisäveron kirjaamiseksi seuraava pääkirjatosite (Kirjanpito > Pääkirjatositteet):

Summat-kenttään muutetaan: Summat bruttohintaisina (sis. alv)

D 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV 24800 eur, alv-kanta: – ”ei veronalainen”

K 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV, 24800 eur, alv-kanta: 24 %

Arvonlisäveroilmoitus

Kun tallennetaan kyseisen kuukauden arvonlisäverolaskelma, veron peruste 20 000 eur näkyy rivillä 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Veron perusteesta laskettu käänteinen alv 4 800 eur näkyy riveillä 318 ja 307 ja Oman käytön arvonlisävero 4 800 eur näkyy rivillä 301 Vero kotimaan myynnistä sekä 308 Maksettava vero.

Tuloslaskelmalla oman käytön arvonlisävero näkyy kuluna tilillä 4385.

Rakennuspalvelun oman käytön arvonlisäveron kirjaaminen

Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta varten laaditaan Merit Aktivassa kaksi eri tapahtumaa: ostolasku ja pääkirjatosite.

Lisää tilikarttaan tili

Lisätään ensin tilikarttaan uusi tili, jota käytetään kirjausten tekemisessä.

Lisää tilikarttaan uusi tili valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Syötä ja valitse tilille seuraavat tiedot:

Tunnus: 4385
Nimitys: Rakentamispalvelun oman käytön ALV
Taseen/tuloslaskelman erä: Muut ostojen oikaisuerät -ryhmä
ALV: 24 %
ALV:n ilmoittaminen: Alv myyneistä


Syötä ostolasku

Rakennuspalvelun ostolaskut kirjataan normaalisti käännettyä alv-kantaa käyttäen.

Lisää ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut. Syötä laskun tiedot ja valitse laskuriville sopiva ostonimike. Voit myös luoda rakentamispalvelun omalle käytölle oman ostonimikkeensä, jonka alv-kannaksi määritellään: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv).

Valitse tai tarkista, että laskurivillä on Alv-kantana: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv). Esimerkissä on 20 000 euron ostolasku.

Laadi pääkirjatosite

Jotta rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero saadaan näkymään arvonlisäveroilmoituksen rivillä 301, tulee ohjelmaan lisätä vielä oman käytön arvonlisäveron kirjaamiseksi seuraava pääkirjatosite (Kirjanpito > Pääkirjatositteet):

Summat-kenttään muutetaan: Summat bruttohintaisina (sis. alv)

D 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV 24800 eur, alv-kanta: – ”ei veronalainen”

K 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV, 24800 eur, alv-kanta: 24 %

Arvonlisäveroilmoitus

Kun tallennetaan kyseisen kuukauden arvonlisäverolaskelma, veron peruste 20 000 eur näkyy rivillä 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Veron perusteesta laskettu käänteinen alv 4 800 eur näkyy riveillä 318 ja 307 ja Oman käytön arvonlisävero 4 800 eur näkyy rivillä 301 Vero kotimaan myynnistä sekä 308 Maksettava vero.

Tuloslaskelmalla oman käytön arvonlisävero näkyy kuluna tilillä 4385.