Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Osingon kirjaus Merit Aktivassa

Osingon kirjaus

Kun osakeyhtiön yhtiökokous on hyväksynyt tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa osinkoja, tulee osingot kirjata kirjanpitoon. Osingonjakokirjausta varten on hyvä olla olemassa yhtiökokouksen pöytäkirja, jonka voi liittää pääkirjatositteeseen.

Merit Aktivassa ei ole erillistä osingonjakotiliä, joten osingot kirjataan suoraan Edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Tee pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi esim. yhtiökokouksen pöytäkirjassa oleva päivä. Anna selitteeksi esim. Osingonjako. Tee kirjaus seuraavasti:

D Edellisten tilikausien voitto/tappio x EUR (yhtiökokouksen päättämä osingonjakosumma)

K Voitonjakovelat x EUR (yhtiökokouksen päättämä osingonjakosumma)

Tallenna

Voit liittää tositteeseen yhtiökokouksen pöytäkirjan raahaamalla tiedoston pääkirjatositteen päälle tai painamalla paperiliittimen kuvaketta tositteen oikeassa yläkulmassa.

Huomaa, että osingot tulee eritellä selkeästi tase-erittelyissä.

Kun osinko maksetaan osakkaille, tehdään siitä oma kirjauksensa. Maksun kirjaamisen ohjeet löytyvät seuraavalta sivulta.

Osingon maksu

Yhtiökokouksen pöytäkirjassa tulee olla ilmoitettuna, milloin osinko on nostettavissa. Kun osinko maksetaan osakkaille, tulee maksussa ja kirjauksessa huomioida myös ennakonpidätyksen osuus. Eli osakas saa summan, josta on vähennetty ennakonpidätys.

Kirjaa osingon maksu pääkirjatositteena valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi se päivä, jolloin osinko maksetaan pankkitililtä osakkaille. Kirjoita selitteeksi esim. osingon maksu. Tee kirjaus seuraavasti:

D Voitonjakovelat x EUR (yhtiökokouksen päättämä osingonjakosumma)

K Ennakonpidätysvelka x EUR (yhtiökokouksen päättämä osingonjakosumma x osinkojen ennakonpidätysprosentti)

K Pankkitili x EUR (yrityksen osakkaalleen maksama osingon nettomäärä)

Kuvan esimerkissä on käytetty 25,5 ennakonpidätysprosenttia.

Tallenna

Ennakonpidätysvelan maksu Verohallinnolle

Kun ennakonpidätys maksetaan Verohallinnolle, lisää maksutapahtuma valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja, toimittajaksi: Verohallinto ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on mennyt tililtä. Ruksi ko. ennakonpidätysvelan valintaruutu ja tallenna.

Ks. myös ohje: Alv:n ja verotilin käsittely Merit Aktivassa.

Osinkoja ja niihin liittyviä ennakonpidätyksiä laskettaessa on hyvä perehtyä Verohallinnon ohjeeseen:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48467/ennakonpidatys_osingosta_ja_verohallinn4/