Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Mittayksiköiden muunnokset ja kokoonpanojen lisääminen

(Premium-versio)

Mittayksiköiden muunnokset

Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää Merit Aktivan Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset.

Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet:

Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö.

Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset

-painikkeella.

Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina

.

Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.

Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg).

Paina: Lisää uusi.

Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne.

Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä.

Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan.

Kokoonpanojen lisääminen varastonimikkeisiin

  1. Syötä ensin kaikki tarvittavat raaka-aineet valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike

Käytä raaka-aineiden nimikkeiden tiedoissa seuraavia tilejä:

Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu samaan tuloslaskelman erään kuuluva myyntitili.

Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1501 – Aineet ja tarvikkeet“

Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “4003 – Raaka-ainekulut“. Voit lisätä kyseisen tilin tuloslaskelman “Ostot tilikauden aikana“ / “Aine- tarvike- ja tavaraostot“ -erään.

  1. Puolivalmisteet ja lopputuotteet

Ennen kokoonpanojen syöttämistä ohjelmaan kannattaa lisätä mittayksiköiden muunnokset valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Jos esimerkiksi ostatte raaka-aineita kiloina (kg), mutta kokoonpanossa (reseptissä) haluatte käyttää grammoja (g), tulee ohjelmaan lisätä vastaava muunnos.

Mikäli kokoonpanoissa (resepteissä) halutaan käyttää puolivalmisteita, jotta olisi helpompi koota lopputuotteita, tulee varastonimikeluetteloon lisätä ennen valmistuotteiden syöttämistä puolivalmisteet.

Esimerkki. Puolivalmiste on piirakkataikina ja lopputuote “Lihapiiras“ tai “Kinkkupiiras“, jossa käytetään samaa piirakkataikinaa.

Lisää puolivalmisteen nimike valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisäävarastonimike.

Käytä varastonimikkeissä, joihin on lisätty kokoonpanoja (reseptit), seuraavia tilejä:

Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu itse lisäämäsi myyntitili.

Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1521 – Valmiit tuotteet“

Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ tai muu samaan tuloslaskelman erään (Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos) itse lisäämäsi tili. Voidaan esim. lisätä tilikarttaan erilliset tilit “Myydyt valmiit tuotteet omakustannushintaan“ ja “Varastoon otetut valmiit tuotteet omakustannushintaan“.

Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon – “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ -tiliä tarjotaan oletustilien asetuksista. Eli oletustilien asetuksissa tulee olla valittu “Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon“ -kenttään tili “Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“.

Valmiin tuotteen varastoontulon tili näkyy varastonimikkeen tiedoissa silloin, kun nimikkeeseen on lisätty lopputuotteeseen tarvittavat ainesosat.

Erilaiset kokoonpanot lisätään varastonimikkeen tiedoissa

-linkin kautta. Ainesosiksi voidaan valita sekä ns. puolivalmisteita (kokoonpanoja) että tavallisia varastonimikkeitä. Valitse ainesosalle tarvittaessa vaihtoehtoinen mittayksikkö.

Nimikeluetteloon on lisätty sarake, josta näkee mitkä nimikkeet ovat kokoonpanoja ja mitkä eivät.


Lisää samalla tavalla oma nimikkeensä myös lopputuotteelle. Esimerkiksi Lihapiirakka

Lisää lopputuotteelle resepti (kokoonpano) painamalla:

.

150Raaka-aineiden osto

Kun ostat raaka-aineita varastoon, lisää ne ostolaskuina, jolloin varaston arvo päivittyy automaattisesti. Syötä ostolaskut valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Käytä laskuriveillä varastonimikkeitä.

Kun lasku on lisätty, näet varastosta löytyvät tuotteet ja niiden määrät varastoraportilla: Varasto > Varastoraportti.


Lopputuotteiden lisääminen varastoon

Lisää lopputuotteet varastoon varastotapahtumana valikossa: Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Valitse tositteen tyypiksi: “Tuotteen kokoonpano

Valitse tositteen riveille aiemmin nimikeluetteloon lisätyt kokoonpanot. Riveille lisätään automaattisesti myös ainesosat, jotka sisältyvät kokoonpanoon ja jotka kirjataan tositetta tallennettaessa automaattisesti varastosta kuluksi.

Jos lopputuotteeseen on käytetty myös puolivalmisteita, varastotapahtuman riveillä esitetään myös kyseisten tuotteiden ainesosat. Siten lopputuotetta varastoon lisättäessä kirjataan varastosta kuluksi aina ns. “alimman tason“ ainesosat, jotka eivät ole itse kokoonpanoja.

Puolivalmisteita eli kokoonpanoja, jotka sisältyvät jonkun toisen tuotenimikkeen kokoonpanoon, ei ole mahdollista ottaa varastoon, sillä puolivalmisteen ainesosat kirjataan varastosta kuluksi aina silloin, kun valmis tuotanto otetaan varastoon.

On mahdollista tarvittaessa muuttaa kokoonpanojen määriä sekä lisätä lisärivejä (eli täydentää reseptiä). Nimikkeen tiedoissa kokoonpanoa (reseptiä) ei tällöin muuteta.

Mikäli jotain ainesosaa tai puolivalmistetta ei sillä kertaa käytetä kokoonpanossa, määräksi syötetään 0. Nimikkeen tiedoissa määriteltyjä ainesosia ei saa poistaa varastotapahtuman riveiltä.

Mikäli kokoonpanoa varastoon siirrettäessä ei varastossa ole riittävästi ainesosia, ohjelmassa näkyy kyseinen määrä punaisena. Se on käyttäjälle merkki siitä, mutta tosite voidaan silti tallentaa. Kun puuttuvat määrät syötetään ohjelmaan myöhemmin, varaston omakustannushintaa uudelleen laskettaessa löydetään lopputuotteelle uusi omakustannushinta.

Tee tuotteiden omakustannusarvon uudelleen laskenta valikossa: Varasto > Omakustannusarvon uudelleen laskenta.

Jos käyttäjä muuttaa varastotapahtumassa varastoon siirrettävien lopputuotteiden määriä, myös ainesosien määrät lasketaan automaattisesti uudelleen. Mutta jos käyttäjä itse muuttaa itse käsin ainesosien määriä (esimerkiksi jos reseptiä on muutettu väliaikaisesti), kyseisen kokoonpanon määriä muutettaessa lasketaan ainesosien määrät uudelleen käyttäjän muuttamien määrien mukaan, ei siis nimikkeen tiedoissa määritellyn kokoonpanon mukaan.

Varastomäärän uudelleenlaskenta kannattaa tehdä vähintään kerran kuussa valikossa: Varasto > Varastomäärän uudelleenlaskenta.

Lopputuotteiden (kokoonpanojen) myynti

Myyntilaskuissa voidaan käyttää nimikkeitä, joihin on lisätty kokoonpanoja.

Lopputuotteita myytäessä kirjataan kokoonpanot automaattisesti varastosta pois. Kokoonpanon sisältämiä ainesosia ei kirjata pois varastosta. Pääkirjakirjauksessa löydetään lopputuotteelle omakustannushinta ja myyntitulokirjauksen yhteydessä laaditaan automaattisesti lopputuotteen varastostaotto-kirjaus.