Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Lyhytaikaisten sijoitusten kirjaaminen

Vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopaperien kirjaaminen

Vaihto-omaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset arvopaperit käsitellään kirjanpidossa samaan tapaan kuin muukin vaihto-omaisuus. Jotta arvopapereita voidaan kirjata vaihto-omaisuuteen, on ne täytynyt ostaa myytäväksi tarkoitettuna ja selvästi voitontavoittelumielessä.

Merit Aktivassa on lyhytaikaisille sijoituksille taseen Vaihtuvien vastaavien erässä tili 1548/1543 Arvopaperit. Kauppojen kirjaamiseen käytetään tuloslaskelman 4000- ja 3000-ryhmän tilejä, esim. “Arvopapereiden ostot” ja “Arvopapereiden myynti”. Kolmas tili on tuloslaskelman arvopaperivaraston arvonmuutostili (4420 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos), jonka avulla oikaistaan tase vaihto-omaisuusryhmän arvopapereiden osalta tilinpäätökseen.

Ohjelmassa voidaan käsitellä arvopapereita kauppatavarana ja kirjata ne halutessaan myös vaihto-omaisuudeksi varastokirjanpitoon.

Arvo-osuustili/osakesalkku

Mikäli teillä on pankin tai muun palveluntarjoajan arvo-osuustili/osakesalkku, jossa käydään arvopaperikauppaa, lisää arvo-osuustiliä/osakesalkkua varten oma pankkitilinsä ohjelmaan valikossa Maksutapahtumat > Pankit.

Kun yrityksen tililtä maksetaan arvo-osuustilille rahaa, se kirjataan valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat, Lisää maksutapahtuma. Maksutapahtuman tyypiksi valitaan Muu meno ja tiliksi valitaan kyseinen arvo-osuustili.

Arvopapereiden osto

Kun arvo-osuustililtä ostetaan arvopapereita, lisätään ohjelman arvo-osuustilin kautta uusi maksutapahtuma (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksu arvo-osuustilin kohdalla), jonka tyyppinä on Muu meno. Tiliksi valitaan 4210 Arvopapereiden ostot.

Arvopaperit varastokirjanpidossa

Osakkeiden määrällistä seurantaa varten lisätään osakkeet ohjelmaan varastonimikkeinä (Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike). Varastotiliksi valitaan varastonimikkeen tiedoissa osakkeiden tasetili eli 1548/1543 Arvopaperit.

Osakesalkussa/arvo-osuustilillä olevat osakkeet lisätään kappaleittain varastotapahtumana valikossa Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma.

Päivämääräksi syötetään osakkeiden hankintapäivä. Varastotapahtuman tyypiksi tulee valita Tulo. Nimikkeen rivillä valitaan tiliksi arvopaperivaraston muutostili (4420 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos).

Arvopapereiden myynti

Arvopapereita myytäessä tulee arvo-osuustilille rahaa. Tällöin lisätään uusi maksutapahtuma arvo-osuustilin kautta (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksu arvo-osuustilin kohdalla). Maksutapahtuman tyyppinä on Muu tulo ja tiliksi valitaan 3460 Arvopapereiden myynti.


Arvopaperit varastokirjanpidossa

Osakkeiden määrällistä seurantaa varten lisätään varastotapahtuma valikossa Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Varastotapahtuman tyypiksi valitaan Meno.

Osakkeiden kappalemäärät näkyvät tämän jälkeen varastoraportissa valikossa Varasto > Varastoraportti.

Arvopaperien arvostus tilinpäätöksessä

Vaihto-omaisuuteen kuuluvat arvopaperit arvostetaan tilinpäätöshetkellä yleensä hankintamenoonsa tai tilinpäätöspäivän tätä alempaan markkina-arvoon (KPL 5:2 §, ns. alimman arvon periaate). Arvonalentuminen voi johtua pörssikurssien tai valuuttakurssien muutoksista.

Lähtökohtaisesti arvonnousuja ei oteta huomioon, mutta arvonlaskut sen sijaan tulee ottaa huomioon.

Vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopaperien arvonalentumiset esitetään tuloslaskelmalla kirjaamalla varaston muutos (Arvopaperivaraston muutos/Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos).

Sellaisista lyhytaikaisista arvopapereista, joista EI pidetä määrällistä seurantaa varastokirjanpidossa, voidaan arvonalennuskirjaus tehdä pääkirjatositteena:

D 4420 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos, K 1548/1543 Arvopaperit

Mikäli ohjelmassa pidetään osakkeiden määrällistä seurantaa varastolaskennassa, täytyy arvopaperit ensin poistaa varastosta varastosta-otto kirjauksella ja lisätä ne sen jälkeen takaisin varastoon tilinpäätöspäivän mukaisella kurssilla.

Lyhytaikaisten arvopapereiden poistaminen varastosta tilinpäätöspäivänä (Varastotapahtuman tyyppinä Meno):

Arvopapereiden markkina-arvon kirjaaminen tilinpäätöspäivänä (Varastotapahtuman tyyppinä: Tulo):

Kun varastotapahtumat on kirjattu, osakkeet näkyvät taseessa ja varastoraportissa uusin hinnoin.