Kannattaako perustaa toiminimi vai osakeyhtiö? | Kirjanpito-ohjelma Passeli Merit

Kannattaako perustaa toiminimi vai osakeyhtiö?

Moni yrittäjä pohtii yritysmuodon valintaa yksityisen elinkeinonharjoittajan eli ”toiminimen” ja osakeyhtiön välillä. Yritysmuodon valinta tulee kaikilla eteen yritystä perustettaessa, mutta tilanne voi tulla myös myöhemmässä vaiheessa esiin esimerkiksi verotuksellisista syistä. Keskitytään tässä kirjoituksessa näiden yritysmuotojen eroihin ja pyritään vastaamaan kysymykseen: perustaako toiminimi vai osakeyhtiö?

Toiminimeä verotetaan eri tavalla kuin osakeyhtiötä

Perustavanlaatuinen ero toiminimen ja osakeyhtiön välillä on verotuksellinen: osakeyhtiön voitosta maksetaan kiinteä yhteisövero, kun taas toiminimen voittoa verotetaan osin ansiotulona ja osin pääomatulona.

Toiminimi

Toiminimen pääomatulona verotetaan 20% vuotuisesta tuotosta, mutta yrittäjä voi vaatia, että pääomatulo-osuutena käytetään 10 prosenttia tai 0 prosenttia. Yrityksen tuloksen ja pääomatulo-osuuden erotuksena jää jäljelle ansiotulo-osuus, joka verotetaan normaalisti ansiotulojen progressiivisella verokannalla. Näin ollen 0 prosentin pääomatulo-osuutta käyttävän yrittäjän koko toiminimen tulos verotettaisiin ansiotulo-osuutena. Pääomatuloverokanta on 30%, joten pääomatulo-osuus kannattaa vaatia alemmaksi, jos ansiotuloveroprosentti on pienempi kuin tuo 30% – näin veroissa säästyy näiden verokantojen välinen osuus.

Toiminimiyrittäjät eivät maksa itselleen palkkaa, vaan ”palkanmaksu” tapahtuu yksityisottoina. Yksityisotto tarkoittaa rahan siirtoa yrityksen pankkitililtä yrittäjän henkilökohtaiselle pankkitilille. Toiminimien tapauksessa yrittäjän henkilökohtaiset varat eivät eroa yrityksen varoista, jolloin tällaiset yksityisotot ovat sallittuja. Yksityisotot ovat mukana tilikauden päätteeksi laskettavassa verotettavassa tulossa, joka tarkoittaa sitä, että tilikauden aikana yksityisottona nostetuista varoista maksetaan verot viimeistään tilikauden päätteeksi. Verot maksetaan aiemmin mainittuina ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksina.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön verotus on selkeämpi: tilikauden voittona jäävää osuutta verotetaan kiinteällä 20 prosentin yhteisöverolla. Näin 10 000 euron verotettavan tuloksen tehnyt yritys maksaisi 2000 euroa yhteisön tuloveroa.

Osakeyhtiöissä voidaan maksaa myös yrittäjille palkkaa. Maksetut palkat lasketaan kuluksi, joten ne vähentävät yrityksen verotettavaa tuloa. Mikäli edellisessä kappaleessa mainitun osakeyhtiön omistaja olisi maksanut itselleen 4000 euroa enemmän palkkaa, niin yhteisöveroa olisi maksettu ainoastaan jäljelle jääneestä 6000 eurosta – ja palkkana maksetusta 4000 eurosta olisi maksettu ansiotuloveroa.

Osakeyhtiöiden tapauksessa on tärkeää huomata, että niiden varat eroavat yrittäjän henkilökohtaisista varoista, jolloin toiminimiyritysten tapaiset yksityisotot eivät ole laillisia. Rahan siirtoihin henkilökohtaiselle pankkitilille on aina oltava joku selkeä syy – kuten kulukorvaus tai palkanmaksu, josta on maksettava ansiotulovero.

Kumpi on siis verotuksen kannalta kannattavampi yritysmuoto?

Tämä riippuu täysin yrityksen liiketoiminnan laajuudesta. Pientä liikevaihtoa tekevän yrittäjän on usein kannattavampaa operoida yksityisenä elinkeinonharjoittajana, sillä näin verotus on kevyempää. Valintaan vaikuttaa kuitenkin moni muukin seikka, joten pelkästään tämän perusteella valintaa ei kannata tehdä.

Osakeyhtiöllä voidaan laskea oikeudellisia riskejä

Yksi merkittävä ero osakeyhtiöiden ja toiminimien välillä koskee vastuukysymyksiä: osakeyhtiöissä vastuut rajautuvat osakeyhtiöön sijoitettuun pääomaan. Osakeyhtiön omistaja ei ole siis henkilökohtaisessa vastuussa tekemistään sitoumuksista ja velvoitteista – ellei sitten ole taannut niitä erikseen henkilökohtaisesti. Monesti esimerkiksi pankkilainoille annetaan henkilökohtainen takaus, jolloin myös osakeyhtiön omistaja olisi konkurssitilanteessa vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan tästä lainasta.

Toiminimiyrittäjä taasen on aina henkilökohtaisessa vastuussa kaikista yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista. Näin ollen osakeyhtiö on hyvä valinta, jos liiketoiminta pitää sisällään paljon oikeudellisia riskejä.

Osakeyhtiö soveltuu kasvuhakuiseen liiketoimintaan

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilönsä, kun taas toiminimiyritys perustuu täysin yrittäjään itseensä. Toiminimiyrityksessä ei voi siis olla useampaa yrittäjää – näin ollen useammasta yrittäjästä koostuvalle porukalle osakeyhtiö on näistä kahdesta yritysmuodosta ainoa soveltuva vaihtoehto.

Kasvuhakuisessa liiketoiminnassa osakeyhtiöllä on muutenkin merkittäviä etuja toiminimiin nähden: yrityksen omistusta voidaan jakaa helposti osakemäärien mukaan ja yritykseen voidaan myöhemmin ottaa uusia omistajia. Yksikään omistaja ei ole myöskään henkilökohtaisessa vastuussa muiden yrittäjien tekemisistä – tai tekemättä jättämisistä. Osakeyhtiö on myös uskottavin yritysmuoto: tällä on vaikutusta yrityksen markkinointiin ja rahoituksen hakuun.

Toiminimiyritys on hallinnollisesti kevyempi

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on hallinnollisesti kevyempi yritysmuoto. Sen perustaminen on halvempaa (60€ vs. osakeyhtiön 275€), sen kirjanpito voidaan laatia tiettyjen ehtojen täyttyessä yhdenkertaisena eikä siltä yleensä vaadita tilinpäätöksen laatimista. Toiminimen tilinpäätöstiedot eivät ole myöskään julkisia, joten kaikki sukulaiset ja kissan kaimat eivät pääse tutkimaan yrityksen taloustietoja. Toiminimiltä ei myöskään vaadita hallitusta tai muita toimielimiä.

Toiminimiltä ei vaadita myöskään minkäänlaista osakekantaa tai osakepääomaa, sillä yrityksen vastuista ja velvoitteista vastataan yrittäjän henkilökohtaisella omaisuudella. Osakeyhtiöissä vaadittiin aiemmin 2500 euron osakepääoma, mutta tämä vaatimus poistui vuoden 2019 kesällä. Nykyään osakeyhtiö voidaan perustaa 0 euron osakepääomalla. Vaikka yhtiö perustettaisiin ilman osakepääomaa, niin sille valitaan silti haluttu määrä osakkeita (esim. 100 kappaletta) – osakkeiden nimellisarvoksi tulisi vain tässä tapauksessa 0 euroa.

Toiminimen taloushallinto on kevyempi, mutta se ei ole kuitenkaan niin paljoa kevyempi, että sen perusteella kannattaisi tehdä päätöstä osakeyhtiön tai toiminimen väliltä. Kirjanpito kannattaa laatia joka tapauksessa aina kahdenkertaisena, jotta voidaan hyödyntää Merit Aktivan kaltaisia sähköisiä kirjanpito-ohjelmistoja. Tilinpäätöstasoiset tiedot vaaditaan myös toiminimiyrityksiltä veroilmoituksen laatimista varten, joten tilinpäätös kannattaa laatia, vaikka sitä ei vaadittaisikaan. Osakeyhtiön hallitus taas ei vaadi mitään suurempia panostuksia: perustamisen yhteydessä nimetään hallituksen jäsen/jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, ja yleensä kerran vuodessa pidetään yhtiökokous.

Kumpi siis kannattaa: toiminimi vai osakeyhtiö?

Useamman yrittäjän tapauksessa vastaus on selvä: osakeyhtiö on ainoa mahdollinen vaihtoehto, sillä toiminimiyrityksessä ei voi olla useampaa yrittäjää. Muussa tapauksessa vastaus riippuu yrityksen liiketoiminnan laajuudesta. Ehkä tärkeimmät asiat, joita kannattaa pohtia, ovat:

  • verotukselliset seikat (toiminimi on verotuksellisesti edullisempi pienen liikevaihdon pyörittämiseen)
  • oikeudelliset seikat (osakeyhtiö on parempi vaihtoehto, jos yritystoiminta sisältää paljon riskejä)

Kysy lisää kuinka Merit Aktiva voi helpottaa yrittäjän arkea asiakastuestamme. Palvelemme arkisin klo 9-16 numerossa: 09 4259 7827 ja sähköpostitse: tuki@meritaktiva.fi. Asiakastuen verkkosivuilta löytyy hyödyllisiä ohjeita.


Passeli Merit kutsuu sinut mukaan tekemään työstäsi helpompaa!

Voit syöttää ilmaiseen versioon 100 myyntilaskua, ostolaskua tai muita tositeitta 6 kuukauden ajan. Kun ilmaisen version tositemäärä tai aikaraja ylittyy, voit hankkia kätevästi lisenssin.