Toiminimen veroilmoitus - Merit Aktivan ohjeet veroilmoituksen täyttöön | Kirjanpito-ohjelma Passeli Merit

Toiminimen veroilmoitus – Merit Aktivan ohjeet veroilmoituksen täyttöön

Toiminimen veroilmoitus on jätettävä viimeistään 2. päivä huhtikuuta, joten maaliskuussa Omavero-palvelu täyttyy tuskaisista veroilmoituksen täyttäjistä. Toiminimiyrittäjien onneksi veroilmoituksen täyttäminen on kuitenkin muuttunut vuosi vuodelta helpommaksi, kun Verohallinnon sähköiset järjestelmät kehittyvät koko ajan käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Keskitytään tässä oppaassa toiminimen veroilmoituksen täyttämiseen käytännön näkökulmasta – ja käydään samalla läpi verovähennysten erityiskysymyksiä.

Miten toiminimen veroilmoitus käytännössä laaditaan?

Veroilmoitus löytyy Verohallinnon Omavero-palvelusta osoitteesta: http://omavero.vero.fi. Linkki ohjaa suoraan Omaveron kirjautumissivulle.

Kirjautumisen jälkeen ohjaudutaan päänäkymään, josta klikataan linkkiä ”Veroilmoitukset ja verotustiedot”. Täältä valitaan oikea verovuosi ja edelleen ”Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- ja ammatinharjoittaja”.

Itse ilmoituslomake on selkeästi rakennettu kokonaisuus, jossa ilmoituksen täyttäjää ei sekoiteta turhaan ylimääräisellä tiedolla. Lomakkeen liukunapit ovat oletusarvoisesti kytketty pois päältä, joten valtava tietomäärä ei syöksy heti lomaketta täyttävän verkkokalvoille, vaan kentät kytketään näkyviin ainoastaan silloin, jos ilmoittajalla on kyseiseen kohtaan jotain ilmoitettavaa. Hyvin käyttäjäystävällistä, sillä näin säästytään monelta informaatioähkyltä.

Toiminimen veroilmoituksella ilmoitetaan elinkeinotoiminnan tuotot, kulut, varat ja velat. Pienimuotoista toimintaa pyörittävä ammatin- tai liikkeenharjoittaja saattaa selvitä veroilmoituksen täyttämisestä yksinkertaisimmillaan esim. seuraavien erien ilmoittamisella:

  • liikevaihto
  • ostot ja liiketoiminnan muut kulut
  • vaihto-omaisuus
  • myyntisaamiset
  • ostovelat

Hieman laajempaa toimintaa pyörittävät saattavat antaa lisäksi muun muassa seuraavat tiedot:

  • Käyttöomaisuus (esimerkiksi koneet ja laitteet) ilmoitetaan elinkeinotoiminnan varoissa ja omaisuudesta lasketaan kyseiselle tilikaudelle kuuluvat poistot
  • Yrittäjäpuolisot ilmoittavat kumpaisenkin osuuden elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta ja työskentelystä liikkeessä
  • Käyttöomaisuuteen kuuluvien autojen yksityiskäyttö
  • Elinkeinotoiminnan velat
  • Maksetut palkat

Kirjanpitoon liittyvät luvut löydät Merit Aktiva -kirjanpito-ohjelman Taseen ja Tuloslaskelman tileiltä. Muista vain ensin tehdä tilikauden kaikki tarvittavat kirjanpidon toimenpiteet ja laatia mahdollinen tilinpäätös! Ohjeet toiminimen tilinpäätöksen laatimiseen löydät aiemmasta oppaastamme.

Verohallinnon yksityiskohtainen täyttöohje on myös hyvä apu toiminimen veroilmoitusta täyttäessä.

Lisävähennys työmatkoista

Toiminimiyrittäjät saavat vähentää työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset (esimerkiksi ruokailukulut) ja yksityisvaroihin kuuluvan auton yrityskäytöstä aiheutuneet kustannukset verotuksessa lisävähennyksenä. Lisävähennyksellä hyvitetään se, että liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi maksaa itselleen verovapaata päivärahaa eikä kilometrikorvauksia.

Lisävähennyksissä pitää huomioida, että verotuksessa ei voi vähentää enimmäismäärää enempää. Esimerkiksi verovapaan kokopäivärahan enimmäismäärä Suomessa vuonna 2018 on 42 euroa – jos kirjanpitoon ei ole kirjattu lainkaan työmatkaan liittyviä kuluja, niin verotuksessa voidaan vähentää koko summa. Näin ollen kymmenestä kokopäivärahaan oikeuttavasta työmatkasta voidaan tehdä 10 * 42€ = 420€ lisävähennys. Jos näiltä työmatkoilta olisi kirjattu kirjanpitoon 200€ edestä esimerkiksi ateriointikuluja, niin lisävähennyksenä voitaisiin vähentää 420€ – 200€ = 220€.

On huomattava, että molemmissa tilanteissa verotuksessa vähennettävä määrä on sama 420 euroa!

Lisävähennys koskee myös yksityisvaroihin kuuluvan auton käyttöä. Verottajan mukaan auto kuuluu yksityisvaroihin, jos yksityisajoja on vähintään 50 prosenttia kaikista auton ajokilometreistä. Näissä tilanteissa verotuksessa voidaan vähentää lisävähennyksenä 0,42€ per kilometri kaikista työmatkoihin käytetyistä ajoista. 5000 kilometrin työmatkoista tehtävä lisävähennys olisi näin ollen 5000 km * 0,42€ = 2100€. Kilometrikorvausten määrän tulee perustua ajopäiväkirjaan, josta työajot on helposti todennettavissa.

On kuitenkin huomioitava, että mikäli kirjanpitoon on kirjattu päivärähat ja kilometrikorvaukset, ei näistä tule tehdä enää erillistä lisävähennystä veroilmituksella.

Työhuonevähennys

Toiminimiyrittäjä, joka työskentelee oman kotinsa yhteydessä, voi vähentää verotuksessa kuluja joko todellisten kulujen tai työhuonevähennyksen (ohjeen kohta 2.2.3) mukaisesti.

Todellisia kuluja käytettäessä verottaja tekee kokonaisharkinnan, jolloin katsotaan, että ovatko kulut hyväksyttäviä asunnon kokonaispinta-ala, liikevaihto ja toimiala huomioon ottaen.

Työhuonevähennyksen suuruus taas riippuu työn luonteesta: käytetäänkö sitä pääansiotulon, huomattavien sivutulojen vai satunnaisten sivutulojen hankintaa varten. Työhuonevähennyksen suuruus vuonna 2018 on joko 880€, 440€ tai 220€ vuodessa.

Työhuonevähennystä ei kirjata kirjanpitoon vaan se otetaan huomioon vain veroilmoituksella.

Lopuksi

Toiminimen veroilmoitus on sähköiseen maailmaan siirryttäessä muuttunut entistä helpommin täytettäväksi. Merit Aktiva -kirjanpito-ohjelman avulla tuloslaskelman ja taseen erät selviävät yhdellä silmäyksellä, jonka jälkeen ne voidaan siirtää oikeaan kohtaan veroilmoituksella. Suoraan ohjelmistosta katsottavien lukujen lisäksi saatetaan tarvita Exceliä, jonka avulla voidaan laskea esimerkiksi työmatkoista johtuvia elantokustannuksia tai summailla ajopäiväkirjan kilometrejä yhteen.

Ongelmatilanteissa voi kääntyä Verohallinnon tuloverotukselle pyhitetyn puhelinpalvelun puoleen: liikkeen- ja ammatinharjoittajille tarkoitetun palvelun numero on 029 497 004. Myös me täällä Merit Aktivassa autamme mielellämme kirjanpitoon liittyvissä asioissa. Palvelemme arkisin klo 9-16 numerossa: 09 4259 7827 ja sähköpostitse: tuki@meritativa.fi.


Passeli Merit kutsuu sinut mukaan tekemään työstäsi helpompaa!

Voit syöttää ilmaiseen versioon 100 myyntilaskua, ostolaskua tai muita tositeitta 6 kuukauden ajan. Kun ilmaisen version tositemäärä tai aikaraja ylittyy, voit hankkia kätevästi lisenssin.