Miten yrityksen kirjanpito hoidetaan itse?

 

mies koneella_passeli merit

Miten yrityksen kirjanpito laaditaan itse?

Jokaisen aloittavan yrittäjän olisi hyvä ymmärtää taloushallinnon perusteet: miten laaditaan laskut, mitä viranomaisilmoituksia tulee esittää valtiolle, mitä veroja yrittäjän täytyy maksaa ja milloin, miten palkata työntekijöitä ja miten laskea palkat. Yrittäjän olisi hyvä tietää myös, mitkä ovat hänen yrityksensä taloudelliset tunnusluvut ja miten voitto tai tappio muodostuu.

Jos yrittäjyys kiinnostaa, motivaatiota riittää ja yritysidea sekä välineet ovat olemassa, tieto-taito kirjanpidosta ei pitäisi olla esteenä. Passeli Merit -kirjanpito-ohjelmistoa oppii jokainen käyttämään. Tarjoamme myös ohjelmistokoulutuksia, joissa käymme läpi ohjelman toiminnot yksityiskohtaisesti. Tutustu koulutuksiimme täällä

Passeli Meritillä juoksevan kirjanpidon laatiminen on helppoa: syötetään kauden tulot (myyntilaskut) ja kulut (ostolaskut), käydään pankkitilin tapahtumat läpi ja laaditaan automaattisesti arvonlisäveroilmoitus.

Miten myyntilasku laaditaan?

Laskuja laadittaessa tulee tietää, mitkä ovat laskujen pakolliset merkinnät, miten ja missä laskuja voidaan laatia sekä miten pitkään laskuja tulee säilyttää.

Pakollisia merkintöjä laskussa ovat: 

 • laskun numero ja päivämäärä
 • myytyjen palveluiden tai tavaroiden määrä ja laji 
 • myyjän nimi, osoite ja yhteystiedot
 • ostajan nimi ja osoitetiedot (laskuissa, joihin sovelletaan kevennettyjä sisältövaatimuksia, ei näitä tietoja ei tarvitse olla, esim. bensiinikuitit)
 • myyjän arvonlisäverotunniste, jos yritys on arvonlisäverovelvollinen
 • summa ilman arvonlisäveroa, arvonlisävero, maksettavaksi kuuluva summa
 • maksuehdot ja eräpäivä, jos lasku maksetaan myöhemmin.

Kaikki myyntilaskut tulee säilyttää joko mapissa tai sähköisesti kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Sama pätee ostolaskuihin ja muihin tositteisiin.

Laskujen laatiminen Passeli Meritillä on helppoa. Kun myyntilasku tallennetaan, tekee ohjelma tarvittavat kirjaukset automaattisesti kirjanpitoon. Katso tarkemmat ohjeet myyntilaskujen laatimiseen tästä. Myyntilaskut voi lähettää suoraan Passeli Meritistä verkkolaskuina, sähköpostitse tai ne voi halutessaan tulostaa ja postittaa asiakkaille. Tarvittavat tositteet säilyvät ohjelmassa vähintään lakisääteisen ajan, joten koko kirjapito on helppo esittää tarvittaessa esim. tilintarkastajalle.

Kulujen lisääminen kirjanpitoon

Kulut voi lisätä Passeli Merittiin ostolaskuina, jolloin käyttäjän ei tarvitse itse huolehtia, mille kirjanpidon tilille summat tulee kirjata. Kun ostolasku tallennetaan, tekee ohjelma automaattisesti tarvittavat kirjaukset kirjanpitoon. Ostolaskut voi myös vastaanottaa verkkolaskuina, jolloin laskujen tietoja ei tarvitse syöttää käsin. Katso tarkemmat ohjeet ostolaskujen tekoon tästä ja verkkolaskuihin tästä.

Pankkitilin tapahtumat

Kun kauden tulot ja kulut on lisätty Passeli Merittiin, syötetään pankin tiliotteen tapahtumat. Maksut kohdistetaan laskuille, jolloin saadaan ajantasaista tietoa kirjanpidossa avoinna olevista laskuista. Tilitapahtumat voi myös lukea ohjelmaan sisään, jolloin maksut kohdistuvat automaattisesti laskuille viitenumeroiden perusteella. Katso tarkemmat ohjeet maksutapahtumien syöttämiseen tästä ja pankin tiliotteen sisäänlukuun tästä.

Arvonlisäveroilmoitus

Kun kauden tulot, kulut ja pankkitapahtumat on syötetty ohjelmaan, laaditaan arvonlisäveroilmoitus. Passeli Merit tekee automaattisesti tarvittavat arvonlisäverokirjaukset ja saat laadittua arvonlisäveroilmoituksen vain nappia painamalla. Ohjelmasta voi myös lähettää arvonlisäveroilmoituksen suoraan Omaveroon.

Kirjanpito voi todella olla näin yksinkertaista. Ja mikä parasta, Passeli Meritin ilmainen asiakastuki on saatavilla arkisin klo 9 – 16.

Minkälaisia viranomaisilmoituksia on esitettävä ja minkälaisia veroja on maksettava valtiolle?

Tärkeät toistuvat päivämäärät

Juoksevan kirjanpidon lisäksi tulee huomioida viranomaisilmoitusten laatiminen. Nämä toistuvat kuukausittain tiettyinä päivinä.

Kaikki Verohallinnon listaamat tärkeät päivämäärät löydät osoitteesta: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritys_ja_yhteisoasiakkaiden_tarkeat_paivamaarat/

Näitä ovat mm.

 • 12. päivä: Oma-aloitteiset verot
  Arvonlisävero maksetaan ja ilmoitetaan joka kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi 12.3. maksetaan tammikuun arvonlisävero. Työnantajasuoritukset ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksusta. Työnantajasuoritukset maksetaan edellisen kuukauden osalta seuraavan kuun 12. päivään mennessä. Esimerkiksi 15.1. maksetut palkat ilmoitetaan 20.1. mennessä ja maksetaan 12.2. mennessä. Passeli Meritistä saatavalla arvonlisäverolaskelmalla arvonlisäveron ilmoittaminen on helppoa.
 • 20. päivä: Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
  Arvonlisäverotonta tavaroiden ja palveluiden myyntiä muihin EU-maihin harjoittavat tekevät joka kuukausi yhteenvetoilmoituksen edeltävän kuukauden myynnistä. Passeli Meritistä saatavalla arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella ilmoittaminen on helppoa.
 • 23. päivä: Ennakkovero
  Ennakkovero määräytyy yrityksen verotettavan tuloksen mukaan. Maksueriä voi olla 2-12 riippuen ennakkoveron määrästä.
 • Kuun viimeinen päivä: Eläkemaksut
  YEL- ja TyEL-maksut maksetaan yrittäjän valitsemaan vakuutusyhtiöön. Samoin menetellään muiden työnantajamaksujen kanssa (ryhmähenkivakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu maksetaan laskun eräpäivänä).

  Tärkeät yksittäiset päivämäärät

  Kuukausittaisten ilmoitusten lisäksi kirjanpidon tekijän pitää huomioida vielä seuraavat kerran vuodessa annettavat ilmoitukset.

 • 31. tammikuuta: Vuosi-ilmoitus osingoista
  Jos osakeyhtiö jakaa osinkoja, sen pitää antaa niistä vuosi-ilmoitus. Ilmoitus pitää antaa myös varoista, jotka yhtiö jakaa vapaan oman pääoman rahastosta, kun ne verotetaan osinkona.
 • 3. huhtikuuta: Veroilmoitus
  Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt antavat veroilmoituksen huhtikuun alussa.
 • 30. huhtikuuta: Yhteisön tilinpäätös ja veroilmoitus
  Yhteisöt laativat tilinpäätöksen ja antavat veroilmoituksen viimeistään huhtikuun lopussa, jos tilikausi on päättynyt 31.12. Jos yhteisöllä on murrettu tilikausi, tilinpäätös ja veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Passeli Meritistä saatavien raporttien avulla, viranomaisilmoitusten antaminen on helppoa.

Rekisteröidy käyttäjäksi ja aloita ilmaiseksi tänään!

Katso ohjeet kirjanpidon aloitukseen Passeli Meritillä ja aloita käyttö jo tänään!

Passeli Merit on helppokäyttöinen, monipuolinen ja siinä on selkeä käyttöliittymä; ohjelma tekee kaiken tärkeimmän kirjanpidosta ja kehittyy koko ajan.

Jari Vanha-Eskola

EduWeb Oy, Web Developer

Make your workflow easier, join with us!

In the free version you can enter 100 sales invoices, purchase invoices or general leader vouchers for 6 months. You will need to obtain a licence for the program when the document number or time limit for the free version is reached.

Mikä tekee meistä erilaisen?

Helppo laskutus ja kirjanpito

Moni asiakkaistamme sanoo, että Passeli Merit on helpoin heidän koskaan käyttämänsä laskutus- ja kirjanpito-ohjelmisto. Ohjelma tekee monia kirjauksia automaattisesti eikä sinun tarvitse olla kirjanpidon ammattilainen laatiaksesi yrityksesi kirjanpitoa.

Pilvipohjainen kirjanpito

Työskentele missä ja milloin haluat, ja jaa tieto verkon yli kollegoillesi.