Maahantuonti ja vientikauppa - Mitä on huomioitava kirjanpidossa?

Maahantuonti ja vientikauppa – Mitä EU:n ulkopuolisessa kaupassa on huomioitava?

Maahantuonti eli tavaroiden hankinta EU:n ulkopuolelta eroaa sekä hankintaprosessinsa että kirjanpitokäsittelynsä puolesta merkittävästi EU:n sisäisistä ostoista. Samaten EU:n ulkopuoliset myynnit tapahtuvat eri tavalla kuin yhteisön sisäinen myynti. Yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa on käsitelty aiemmissa artikkeleissamme – keskitytään tässä artikkelissa EU:n ulkopuoliseen kauppaan.

Mitä ennen maahantuontia pitää huomioida?

EU:n alueelta ostetut tavarat liikkuvat jouhevasti ilman sen suurempaa sääntelyä. Syynä tähän on tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate, joka on yksi Euroopan Unionin suurimpia menestystarinoita. Erityisen ansiokkaalta tämä käytäntö tuntuu siinä vaiheessa, kun tavaroita ostaa EU:n ulkopuolelta. Paketit eivät enää tulekaan perille yhtä vaivattomasti, sillä tavaroita saattaa koskea tuontirajoitukset, Suomen rajalla ne on tullattava ja tullauksen yhteydessä tavaroista on maksettava maahantuontiverot.

Ennen maahantuontia kannattaa huomioida seuraavat seikat:

  • Selvitä tavaran tullinimike etukäteen. Tullinimikkeen eli Taric-koodin perusteella määräytyvät maahantuontiverot, joten nimike kannattaa selvittää tarkasti. Jälkiverotusaika on kolme vuotta, joten väärästä nimikkeestä saattaa seurata jälkiveroseuraamuksia vielä kolmen vuoden jälkeenkin. Maahantuontiverojen lisäksi erilaisilla tullinimikkeillä saattaa olla erilaisia tuontirajoituksia. Rajoituksia on esimerkiksi aseiden, kasvien, elintarvikkeiden, jätteiden ja lääkkeiden maahantuonnissa. Tullinimikkeisiin voit tutustua Tullin Fintaric-palvelussa.
  • Tavarat on tulliselvitettävä. Tavarat eivät tule vapaasti tullin läpi, vaan tuonnin yhteydessä ne on tulliselvitettävä Tullin antamassa määräajassa. Tullauksen voi tehdä itse tai siihen voi käyttää asiamiestä, kuten rahdinkuljettajana toimivaa yritystä. Tulliselvitys tehdään Tullin verkkopalvelun kautta ja sen tekeminen voi onnistua muutamassa minuutissa, jos tavaroista on hyvät tiedot ja kaikki on muuten kunnossa. Ensimmäisellä kerralla selvityksessä toki kestää hieman kauemmin, mutta myöhemmillä kerroilla selvitys on jo helpompaa.
  • Tulliselvityksen yhteydessä maksetaan maahantuontiverot. Muista tavaraa tilatessasi, että tilauksesta maksetaan maahantuontiverot jo tulliselvityksen yhteydessä. Tavallisimmat maahantuontiverot ovat tulli ja arvonlisävero. Verot määräytyvät tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Maahantuonnin arvonlisäverokäsittely muuttui 1.1.2018. Ennen tätä päivää arvonlisäverot maksettiin Tullille, mutta nykyään arvonlisäverovelvolliset maahantuojat ilmoittavat ja maksavat arvonlisäverot oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Arvonlisäverokanta määräytyy tavaran lajin perusteella. Yleinen verokanta on 24%, joten tätä sovelletaan useimmissa tapauksissa. Verokantana saattaa olla myös 14% tai 10%, jos maahantuonti koskee jotain alennettuun verokantaan kuuluvaa tavaraa. Arvonlisäveroprosentteihin voi tutustua verottajan ohjeesta.

Arvonlisäverot ilmoitetaan samalla arvonlisäveroilmoituksella kuin muutkin arvonlisäverot. Kohdekausi määräytyy tullauspäätökseen merkityn tullauspäivän mukaan: esimerkiksi 9.4.2020 päivättyyn tullauspäätökseen sisältyvät arvonlisäverot ilmoitetaan huhtikuun arvonlisäveroilmoituksella, joka on annettava viimeistään kesäkuun 12. päivä. Vähennyskelpoiseen liiketoimintaan hankittujen tavaroiden arvonlisävero voidaan vähentää samalla ilmoituksella, joten näissä tapauksissa ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi.

Maahantuonnin arvonlisäverot kirjataan Merit Aktivaan tämän linkin takana olevan ohjeen mukaisesti. Arvonlisäveroilmoituksen luomista ja lähettämistä on käsitelty aiemmassa artikkelissamme.

Palveluiden osto EU:n ulkopuolelta

Palveluiden osto EU:n ulkopuolelta tapahtuu elinkeinonharjoittajien välillä pääsääntöisesti verottomasti. Yleisimpiä EU:n ulkopuolelta ostettavia palveluja ovat sähköiset palvelut eli erilaiset ohjelmistolisenssit. Nämä lisenssimaksut eivät sisällä arvonlisäveroa, jos myyjä on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.

Palveluostot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella samaan tapaan kuin tavaraostotkin. Mikäli osto on tehty liittyen vähennyskelpoiseen liiketoimintaan, arvonlisäverosta tehdään sekä suoritus että vähennys, jolloin sen verovaikutus on 0 €. Merit Aktiva tekee tämän kirjauksen automaattisesti, kun toimittajan kotimaaksi on merkitty oikea maa. Palveluostojen kirjausohjeeseen voit tutustua linkin takaa.

Vientikauppa

Vienti eli tavaroiden kauppa EU:n ulkopuolelle on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta. Verottomuus vaatii kuitenkin tiettyjen ehtojen täyttymistä:

  • Tavara on luovutettava ostajalle EU:n ulkopuolella. Tavallisimmin tavara kuljetetaan myyjän toimeksiannosta EU:n ulkopuolelle. Näissä tilanteissa tavara on luovutettava ostajalle vasta EU:n ulkopuolella ja myyjän tai jonkun hänen toimeksiannostaan toimivan (esim. kuljetusliikkeen) on huolehdittava tavaran kuljetuksesta, jotta verottomuuden edellytykset täyttyvät.
  • EU:n ulkopuolelle vietävistä tavaroista on annettava viennin tulli-ilmoitus. Tulli-ilmoitus annetaan sähköisesti sanomapohjaisesti tai netti-ilmoituksena.
  • Kirjanpitoon on liitettävä selvitys siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle. Tulli antaa viennistä vahvistetun luovutuspäätöksen, joka toimii näyttönä arvonlisäverottomasta myynnistä, jos myyjä on huolehtinut tavaran kuljetuksesta. Ostajan huolehtiessa kuljetuksesta vaaditaan lisäksi näyttöä siitä, että ostaja on tilannut tavaran kuljetuksen itsenäiseltä kuljetusliikkeeltä. Näytöksi riittää rahtiasiakirjat ja ostajan kuljetusliikkeeltä saama lasku.

Palvelujen myynti on hieman tavaran myyntiä mutkikkaampaa. Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut ja kuluttajalle tapahtuva myynti siinä maassa, jonne myyjä on sijoittautunut. Näin ollen yritysten välinen kauppa on arvonlisäverotonta. Palvelujen myynnissä on kuitenkin paljon poikkeuksia. Niihin voit tutustua palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen ohjeesta. Tavaroiden vientiä koskeviin ohjeisiin voit tutustua Verohallinnon syventävistä vero-ohjeista.

Tavaran ja palveluiden EU:n ulkopuolisen myynnin kirjaaminen onnistuu Merit Aktivassa helposti valitsemalla myyntilaskulle oikea nimike ja varmistamalla, että asiakkaan tietoihin on valittu oikea maa. Tarkempiin kirjausohjeisiin voit tutustua täältä.

Lopuksi

EU:n sisäinen kauppa on tavaran vapaan liikkuvuuden ansiosta selkeästi helpompaa. EU:n ulkopuolisessa kaupassa pitää huomioida mm. mahdolliset tuontirajoitukset ja erilainen arvonlisäverokäsittely. Ennen maahantuontia ja vientikaupan aloittamista onkin hyvä tutustua tarkasti Tullin antamaan ohjeistukseen (logististen ja muiden vastaavien kysymysten ohella). Tullilla on myös yrittäjäasiakkaille suunnattu neuvontapuhelin, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos asioista ei meinaa muuten saada selkoa.

Merit Aktivan asiakaspalvelu vastaa kysymyksiin arkisin klo 9 – 16 puhelimitse: 09 4259 7827 ja sähköpostitse: tuki@meritaktiva.fi. Asiakastuen verkkosivuilta löytyy hyödyllisiä ohjeita.


Merit Aktiva kutsuu sinut mukaan tekemään työstäsi helpompaa!

Voit syöttää ilmaiseen versioon 100 myyntilaskua, ostolaskua tai muita tositeitta 6 kuukauden ajan. Kun ilmaisen version tositemäärä tai aikaraja ylittyy, voit hankkia kätevästi lisenssin.